[SlovLit] Pirandello -- dLib -- Vinko Cuderman

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Mar 21 20:34:28 CET 2011


From: Študentska založba <info na zalozba.org>
Date: 2011/3/21
Subject: Jutri: okrogla miza o Luigiju Pirandellu

Študentska založba v sodelovanju z Italijanskim inštitutom za kulturo
v Sloveniji prireja okroglo mizo ob izidu knjige: Mož s kovčkom – izbor
novel Luigija Pirandella. Okrogla miza bo potekala jutri, v torek, 22.
marca 2011, ob 18. uri, na Italijanskem inštitutu, Breg 12 v Ljubljani.
Gostje okrogle mize bodo: prevajalka novel in avtorica spremne besede
Tea Štoka, prevajalec, esejist in dramaturg Srečko Fišer ter literarni
zgodovinar, dramaturg in jezikoslovec dr. Krištof Jacek Kozak.
Okroglo mizo bo povezoval pesnik, prevajalec in literarni kritik dr.
Marcelo Potocco.

O zbirki: Izbor Mož s kovčkom prinaša 60 novel, to je kar četrtino izvirnih
in objavljenih novel italijanskega velikana Luigija Pirandella (Caos, 1867 –
Rim, 1936), večina je prvič prevedena v slovenščino. Izbrane so iz vseh
15 zbirk (v njih je kar 224 zgodb!), ki jih je Pirandello objavil v
času življenja
pri svojem tretjem, zadnjem založniku Arnoldu Mondadoriju. [...]

===

Novosti na dLibu: revije Planinski vestnik (1895-),  Žena in dom (1930-1914)
in Slovenska gospodinja (1905-1914), Zakladi koprske knjižnice: Mestni statuti,
zgodovina Trsta, repertorij krajev, Antikvarno gradivo.

===

From: "Romana Kokošar" <romana.kokosar na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 21 Mar 2011 18:30:28 +0100
Subject: Umrl je dr. Vinko Cuderman

Žal vam moramo sporočiti, da je umrl dr. Vinko Cuderman, upokojeni
profesor slovenščine in ruščine, ki je na Gimnaziji Jurija Vege Idrija
poučeval od svojega prihoda v Idrijo, leta 1962,  do upokojitve. V Idriji
je pustil pomemben pečat tako na šoli kot na področju gledališke
ljubiteljske dejavnosti, bil pa je tudi član uredništva znamenite idrijske
in prve slovenske oporečniške revije Kaplje .

Leta 1981 je postal magister metodike pouka slovenske književnosti,
pridobil  nato na Filozofski fakulteti pridobil naziv višji predavatelj za
didaktiko pouka slovenske književnosti in leta 1992 uspešno zagovarjal
disertacijo iz književne didaktike: Razvijanje učenčeve ustvarjalnosti pri
analizi književnega besedila v srednji šoli.

Po letu 1992  se je dr. Cuderman ob rednem poučevanju na gimnaziji
začel temeljiteje posvečati svojemu mentorskemu in publicističnemu
delu na področju književne didaktike in vzgoje. Svoje inovativne pristope
in poglede na didaktiko pouka književnosti je venomer preizkušal tudi v
praksi  pri svojem vsakdanjem pedagoškem delu med idrijskimi gimnazijci.
Sam se je lotil sestavljanja prvega priročnika za učitelje književnosti na
srednji šoli, h kateremu je potem znal pritegniti širši krog strokovnih
sodelavcev. V naslednjih letih se je posvetil pisanju del, namenjenih
književni vzgoji srednješolcev, pisanju priročnikov za učitelje slovenščine
v srednji šoli, napisal več študij za zbirko Klasje. Leta 2008 je izšlo njegovo
delo Pogovori o umetnosti  in književni vzgoji, ki ga je sam poimenoval za
svoj labodji spev. Leta 2009 je dobil državno nagrado za avtorsko delo
na področju učbenikov in učnih pripomočkov.

Romana Kokošar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit