[SlovLit] Razpis za v tujino -- Dvojezičnost -- Še en popravek

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Mar 21 12:30:08 CET 2011


From: Nidorfer-Šiškovič, Mojca <Mojca.Nidorfer-Siskovic na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/3/21
Subject: Razpis za učitelje slovenščine na tujih univerzah

Od petka, 18. 3. 2011, je na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje
in na drugih zaposlitvenih portalih objavljen razpis prostih delovnih mest
za učitelje/učiteljice slovenščine kot drugega /tujega jezika na naslednjih
univerzah v tujini:

na Univerzi v Katovicah, Poljska;
na Univerzi v Nottinghamu, Velika Britanija;
na Univerzi v Tübingenu, Nemčija;
na Univerzi v Lodžu, Poljska (nadomeščanje v času porodniškega dopusta);
na Univerzi v Zagrebu, Hrvaška (nadomeščanje v času porodniškega dopusta).

Pogoji:
* univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri ali ustrezne
druge univerzitetne smeri glede na specifiko slovenistike na tuji univerzi;
* s potrdilom dokazano produktivno znanje jezika države gostiteljice oziroma
enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi na univerzi države
gostiteljice;
* zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali
tujega jezika;
* zaželene delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih
kulturnih dejavnosti;
* poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranimi kandidati sklenjena z začetkom
študijskega leta 2011/12 za določen čas enega leta, z možnostjo
podaljšanja, oz. za čas nadomeščanja v času porodniškega dopusta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema do 28. marca
2011 Filozofska fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, Ljubljana.
Dodatne informacije na tel. št. (01) 241-86-75 (Center za slovenščino
kot drugi/tuji jezik).

===

Od: Institut <institut.urban.jarnik na ethno.at>
Datum: 21. marec 2011 11:23
Zadeva: Fw: vabilo

Iniciativa Dvo- in večjezičnost v družini vabi na predstavitev brošure
Impulse für Sprachenvielfalt in der Familie: 12 spodbud za sožitje v družini
v sredo, 23. 3. 2011, ob/um 19.00 h, Avla Zvezne gimnazije za Slovence
v Celovcu, Prof. Janežič-Platz 1. Govorili bodo mag. Martina Piko-Rustia,
mag. Anton Rosenzopf-Jank, mag. Cristina Santoro-Sienčnik & mag.
Stefan Sienčnik, univ. prof. dr. Vladimir Wakounig in Pavel Zablatnik.

===

From: Avsenik, Maja <Maja.Avsenik na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/3/21
Subject: prosim za popravek
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2011/003699.html)

Predstavitev knjige N. V. Gogolja Izginulo pismo na Besedni postaji
FF bo v četrtek, 24. marca ob 18. uri (in ne ob 17. uri). Za napako se
opravičujem [...] Maja Avsenik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit