[SlovLit] Popularni žanri v slovenski književnosti -- Factual Fictions

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Feb 28 20:58:26 CET 2011


From: Katja Mihurko <katja.mihurko-poniz na guest.arnes.si>
Date: 2011/2/28
Subject: Vabilo za slovlit

Gimnazija Jurija Vege Idrija, Univerza v Novi Gorici, Mestna knjižnica in
čitalnica Idrija ter Odbor za obuditev spomina na Damirja Feigla vabijo
na znanstveni simpozij Popularni žanri v slovenski književnosti, posvečen
pisatelju in idrijskemu rojaku Damirju Feiglu, ki bo v četrtek, 3. marca 2011,
ob 9.30 v predavalnici GJV Idrija.

9.30-10.10   Otvoritev simpozija in pozdravni nagovori
10.10-10.50  Uvodno predavanje
Miran Hladnik: Imena popularnosti
11.10-12.30  Literarno ustvarjanje Damirja Feigla
Drago Bajt: Mesto Damirja Feigla v zgodovini slovenske znanstvene fantastike
Robert Jereb: O humorju v daljši prozi Damirja Feigla
Zoran Božič: Literatura Damirja Feigla kot zgodovinski, šolski in
nacionalni fenomen
Vita Žerjal Pavlin: Vrste humoristične kratke proze Damirja Feigla
14.00-15.20  Pogledi na popularno, trivialno in žanrsko literatura
Milena Blažić: Trivialni in popularni žanri v mladinski književnosti in onkraj
Katja Mihurko Poniž: Trivialno ali sentimentalno? Roman Pavline Pajk
Arabela: študija primera
Barbara Pregelj: >>Pejte vsi v mojo štacuno!<<: substandard v starejši
slovenski književnosti
Matej Kranjc: Popularni žanri v poetikah Janija Kovačiča in Tomaža Pengova
15.20  Sklepna diskusija in zaključek simpozija

===

rom: Andrej Hočevar <and.hocevar na gmail.com>
Date: 2011/2/28
Subject: Ludlit-info: Literaturin obveščevalnik, št. 37

Leonora Flis, Literaturina redna kritičarka, prevajalka in
literarna znanstvenica, je pred kratkim pri založbi Cambridge
Scholars Publishing izdala knjigo Factual Fictions: Narrative
Truth and the Contemporary American Documentary Novel.
Kot strokovnjakinja je za Literaturin obveščevalnik prispevala
nekaj misli o pomenu zbirke Novi pristopi, ki izhaja že od leta
1990. Ureja jo Matevž Kos, prinaša pa vse od strogih znanstvenih
monografij, polemičnih razprav in literarnokritiških izborov pa do
literarnih esejev v pravem pomenu besede.

Znanstveno in kritiško pero pri nas ne pišeta počasneje
Leonora Flis o zbirki Novi pristopi

"Zdi se mi, da se v Sloveniji tu in tam še vedno rad pojavi občutek,
da nas sveže informacije in ideje zaobhajajo. Oziroma da nas dosežejo
s časovnim zamikom. Še vedno imam tudi občutek, da raje kot po
znanstveni razpravi, ki je nastala na domači grudi, včasih prej
posežemo po tujem zapisu, ki da je verjetno bolj nov, bolj aktualen,
bolj poln trenutnega duha časa in smernic, ki zaznamujejo znanstvene
sfere. Zbirka Novi pristopi, ki k humanističnim (predvsem literarnim)
študijam pristopa s strokovno-esejističnega vidika, ponuja možnost
prevrednotenja zgoraj zapisanih tendenc. Zbirka predstavlja nabor z
znanstveno podstatjo utemeljenih idej in opažanj najvidnejših slovenskih
teoretikov in raziskovalcev s področja humanistike. Avtorji kot so Gorazd
Kocijančič, Janko Kos, Tomo Virk in Marko Juvan, če jih navedem le peščico,
prinašajo bralcu sveže in izvirne misli o dogajanju na prodročju literarne
vede in humanistike nasploh v Sloveniji in tudi širše, v mednarodnih okvirih.
Esejistična narava besedil dopušča vstop bolj osebne, intimne in nemalokrat
iskrive note, ki poživlja besedila in omogoči pristnejši stik z
avtorjem oziroma
tekstom. Zbirka Novi pristopi je zgovoren dokaz, da znanstveno in kritiško
pero pri nas vsekakor ne pišeta nič počasneje in nič manj prodorno od
peres tam čez."


Dodatne informacije o seznamu SlovLit