[SlovLit] Mednarodni slavistični simpozij v Bukarešti -- Jpgji, ppt in pdf

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Feb 27 18:13:49 CET 2011


From: "Boštjan Božič" <molj78 na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Sun, 27 Feb 2011 16:30:40 +0100
Subject: Mednarodni slavistični simpozij v Bukarešti (7. in 8. oktober 2011)

Oddelek za slovanske jezike in književnosti (Univerza v Bukarešti,
Fakulteta za tuje jezike in književnosti) organizira v Bukarešti 7. in
8. oktobra 2011 mednarodni slavistični simpozij Slovanske študije v
evropskem kontekstu (Studiile slave în context european). Za več
informacij in prijavnico, ki jo je treba oddati najkasneje do 31. 7. 2011,
lahko pišete Boštjanu Božiču, lektorju oz. učitelju slovenščine na
Univerzi v Bukarešti, in sicer na elektronski naslov molj78 na gmail.com.
Vljudno vabljeni!

Z lepimi pozdravi,
Boštjan Božič

===

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri140/index.html --
bolj proti zahodu in navzgor, v belem in modrem.

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/alamut.ppt --
prosojnice za predavanje o makiavelizmu v Bartolovem Alamutu, ki sem
ga imel za dijake kranjske srednje tehnične šole; mogoče pridejo  prav
komu pri pouku.

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/Imena_popularnosti.pdf --
Imena popularnosti: članek o terminologiji za trivialno literaturo in o
implikacijah ukvarjanja z njo za literarno vedo. -- vse troje,
miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit