[SlovLit] Lipa zelenela je -- Atlas posebnih krajev -- Wikiji

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Feb 16 22:10:19 CET 2011


Od: Silvo Torkar <silvot na zrc-sazu.si>
Datum: 16. februar 2011 21:13
Zadeva: Re: [SlovLit] Lipa zelenela je
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2011/003663.html)

G. Franc Kattnig (ponemčeni Kotnik) je že sam odgovoril na svoje
vprašanje. V Besedotvorju slovenskega jezika II (Ljubljana 1952, str. 23-24)
piše Anton Bajec, da imajo izpeljanke iz rastlinskih imen snovni pomen (že
od praslovanske dobe sem tudi iz a-jevskih debel), npr. ajdov, arnikov,
borovničev, breskov, brezov, bukov, češnjev, figov, gobov, hruškov, leskov,
lipov, malinov, slivov, smrekov, tepkov. Pri Šentpetru na Vašinjah je
krajevno ime Lipovo, pri Dobrli vasi je Bukovje.
Pri izpeljankah iz rastlinskih imen se včasih pojavlja tudi obrazilo -n, npr.
praprotno seme, krajevna imena Brezno, Hrastno, Gabrno, Smrečno, Lipni
Dol, Lipnica.
S. Torkar

===

http://www.unikum.ac.at/001_PROJEKTE_2009_FI/PEILUNG_FI/01_ATLAS_index_deitsi.html
--
Atlas posebnih krajev.

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/Wikipedija.ppt --
prosojnice z današnje delavnice o wikijih za seminarsko rabo. -- mh


Dodatne informacije o seznamu SlovLit