[SlovLit] Škrabčevi dnevi 7 -- Filozofija in obrat h komediji

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Feb 15 13:35:34 CET 2011


From: lanko marusic <franc.marusic na ung.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 14 Feb 2011 19:46:46 +0100
Subject: Škrabčevi dnevi 7 - opozorilo

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalna postaja
ZRC SAZU v Novi Gorici vas vabita, da pošljete povzetek predavanja za
Škrabčeve dneve 7, ki se bojo odvijali v Novi Gorici 15. in 16. aprila 2011.
Rok za oddajo povzetkov je 20. februar 2011. Tematska opredelitev:
jezikoslovje (v študentski delavnici jezik in literarne vede). Spletna stran
srečanja z vsemi relevantnimi informacijami: http://www.ung.si/~jezik/skrabec_7/
Vabljeni plenarni predavatelji: prof. dr. Ada Vidovič Muha (FF UL),
prof. dr. Marko Snoj (ZRC SAZU in FF UL), prof. dr. Karmen Teržan Kopecky
(FF UM), prof. dr. Goran Filipi (FHŠ UP), prof. dr. Gašper Ilc (FF UL).
Konferenca bo potekala v slovenščini. Povzetke dvajsetminutnih predavanj
(predavanjem bo sledila desetminuta diskusija) bomo zbirali do 20.
februarja 2011.
Povzetke predavanj prosim vnesite preko spletnega mesta
http://linguistlist.org/confcustom/skrabcevidnevi7. Za oddajo povzetka kliknite
na 'Abstract submission'. Povzetki naj ne bodo daljši od ene strani (velikost
črk - 12). Dodatna stran je dovoljena le za primere, grafe, tabele, slike in
spisek literature. V kolikor imate z vnašanjem povzetka kakršnekoli težave,
nam pišite. Organizacijski odbor: Kozma Ahačič, David Bandelj, Helena
Dobrovoljc, Branko Marušič, Franc Marušič, Katja Mihurko Poniž, Danila
Zuljan Kumar, Rok Žaucer.

===

From: Gašper Troha <gasper.troha na guest.arnes.si>
Date: 2011/2/15
Subject: predavanje Miglene Nikolchine v ciklu Literatura in filozofija

Vabljeni na predavanje Miglene Nikolchine Filozofija in obrat h komediji
iz cikla Literatura in filozofija, ki bo v sredo, 16. februarja, ob 19. uri v
Klubu Cankarjevega doma. Brezplačne vstopnice.

Georg Steiner v knjigi Antigones (Antigone) navaja, da je >>filozofiranje,
iskanje normativnega, vsebinskega izraza za duševno, socialno in
zgodovinsko stanje človeka, po Rousseauju in Kantu tragično mišljenje.<<
Steinerjeva trditev, ki je bila kasneje podkrepljena z obratom številnih
raziskovalcev po Heglu k tragediji in posebej k Antigoni - Heidegger,
Lacan, Derrida, in Judith Butler ter številni drugi - je spodbudila Stathisa
Gourgourisa, da se je v svoji novi knjigi ukvarjal s >>potrebo filozofije po
Antigoni<<. Paradoksalno pa je dejstvo, da to >>nenehno prevpraševanje<<
(kot ga imenuje Gourgouris) razmerja med posameznikom in kolektivom
sovpada z zatonom tragedije v literaturi. Propadom, ki je bil tako korenit,
da je po njem tragedija praktično nemogoča. Vprašanje, ki ga ta paradoks
postavlja danes, pa je, ali ni ta filozofski obrat h komediji oz. k
izmuzljivemu
tragikomičnemu hibridu - ta obrat je zelo močno odmeval tudi v ljubljanski
lakanovski šoli - pravzaprav nujna teoretska drža in ali filozofija po Lacanu
ni mogoča le kot >>komično<< mišljenje. Predavanje se približuje tem
vprašanjem skozi redefinicijo človeškega, ki omogoča njihovo analizo.

Miglena Nikolchina je predstojnica oddelka za teorijo in zgodovino
književnosti na Univerzi v Sofiji. Bila je vodja programa študije spolov
na Osrednji evropski univerzi v Budimpešti, in gostujoča profesorica na
Princetonu. Poleg znanstvenega dela piše tudi poezijo. Njena dela v
angleščini vključujejo: Matricide in Language: Writing Theory in Kristeva
and Woolf (New York, 2004). Pravkar je končala s pisanjem knjigeThe
West as Intellectual Utopia: the Lost Unicorns of East European Revolutions.
Trenutno raziskuje teoretične in umetniške implikacije nastanka parahumanih
bitij. V slovenščini je objavila dva članka: >>Med bogom in lutko. O Über das
Marionettentheater Heinricha von Kleista.<< Problemi. XLII. 3-4 (2004): 155-168,
in >>Homonimija in heterotopija: spolna razlika v Aufhebungu.<< Problemi
XLV/1-2 (2007): 187-209.

Gašper Troha


Dodatne informacije o seznamu SlovLit