[SlovLit] Slovenci in esejistika -- Marija Pirjevec -- Literarnost, univerza in sneg

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Jan 22 12:12:44 CET 2011


From: Študentska založba <info na zalozba.org>
Date: 2011/1/21
Subject: V ponedeljek: predstavitev štirih novih knjig

Vabimo vas na predstavitev knjig Ognjena Spahića, Maxa Frischa,
Marcela Štefančiča in Mirana Štuheca v v ponedeljek, 24. januarja 2011,
ob 10. uri, v prostorih Študentske založbe, na Borštnikovem trgu 2, v Ljubljani.

[...] Miran Štuhec: Slovenska esejistika od začetkov do leta 1950

Monografija o slovenski esejistiki, od njenih začetkov do leta 1950, je
logično nadaljevanje knjige rednega profesorja dr. Mirana Štuheca, ki
je izšla leta 2003 in je obravnavala slovensko esejistiko v letih 1950-2000.
Tudi tokrat je eden najpomembnejših slovenskih raziskovalcev esejistike,
dr. Miran Štuhec, pripravil analitičen in sintetičen esejističnozgodovinski
uvid v obsežni korpus, ki je od  19. stoletja naprej sooblikoval duhovno in
kulturno podobo Slovencev. Knjiga tako ves čas sledi relevantnim besedilom
in avtorjem, upošteva njihove interese, slogovne in jezikovne specifike in
svetovnonazorske podlage. Konceptualno se navezuje na podobne obsežne
študije doma in v tujini: najprej definira nekaj neobhodnih teoretskih
vprašanj,
nato napravi zgodovinski pregled kulturnopolitičnega dogajanja in opozori na
začetke slovenske esejistike. Potem se v poglavju Problemska in nazorska
razhajanja ter stičišča; slovenstvo, kultura, jezik, literatura
ukvarja z glavnimi
tematskimi vozlišči, v zadnjem, najobsežnejšem delu, pa preide k
obravnavanju posameznih avtorjev in del. Upoštevanih piscev je enaindvajset
in so razporejeni po časovnem merilu od najstarejšega k najmlajšemu.

===

From: Zoltan Jan <zoltan.jan na siol.net>
Date: 2011/1/22
Subject: za slovlit

V lanskem letniku Sodobnosti (2010/74, št. 5-6, str. 630-643) je izšel obsežen
intervju Jožeta Horvata s častno članico Slavističnega društva Slovenije Marijo
Pirjevec Paternu, upokojeno profesorico slovenske književnosti na
tržaški univerzi,
v katerem je med drugim opisana njena poklicna pot, znanstvenoraziskovalno delo
(cobiss navaja 166 enot, med katerimi je sedem samostojnih znanstvenih knjig,
kakšnih devet učbenikov (s ponatisi), dva knjižna prevoda Cankarja, da
ne omenjamo
uredniškega, mentorskega in drugega dela) ter njena borba za položaj
slovenščine
na tržaški univerzi.  -- Zoltan JAN

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2011-January/001884.html
--
posebna št. Digital Humanities Quarterly vabi avtorje k razpravi o
literarnosti kot
bistvenem segmentu digitalne humanistike.

http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/jan/13/grim-threat-british-universities/
--
The Grim Threat to British Universities", članek v časopisu New York
Review of Books,
ki govori o interesu države, da bi ukinila univerzitetno avtonomijo. Komentar na
http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2011-January/001883.html

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri138/index.html -- snežene.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit