[SlovLit] Razvoj mladinske proze -- Odmaševanje

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jan 20 14:43:42 CET 2011


From: Maša Kodrič <Masa.Kodric na nuk.uni-lj.si>
Date: 2011/1/20
Subject: Vabilo na razstavo

v Plečnikovem hodniku NUK je od 14. januarja do 19. februarja na ogled
razstava Veliki avtorji za male bralce - razvoj slovenske mladinske proze.
Razstavo si lahko ogledate vsak dan od 9.00 do 20.00, ob sobotah do 14.00.
Vljudno vabljeni!

===

Od: rozman andrej <roza na roza.si>
Datum: 20. januar 2011 13:31
Zadeva: 13. april

Drage zaničnice in zaničniki in vsi, ki vas naša verska skupnost zanima!

Ker se je več staršev šoloobveznih otrok uprlo datumu, ki je bil sprva
predviden za naslednje odmaševanje, saj bodo ravno takrat šolske
počitnice, smo obred prestavili na 13. april. Ura bo dvajseta, prostor
pa KUD France Prešeren Trnovo. Pred odmaševanjem bo vsem, ki se jim zdi,
da so jezikovno grešili, na voljo spovednica z uradno potrjenim
slovenistom.

V vmesnem času si lahko vero krepite s posnetkom pesmi z decembrskega
odmaševanja, ki jo dobite na http://www.youtube.com/watch?v=2J_XUIEreg4
Čeprav še ni dokončno postavljena, vas vseeno želim ob tej priliki opozorit
tudi na spletno stran, na kateri bodo zbrana vsa temeljna besedila v zvezi
z zaničništvom http://www.roza.si/urgenca/zanic

Lepo se imejte in jezika se ne bojte, Roza


Dodatne informacije o seznamu SlovLit