[SlovLit] Nova slovenska slovnica

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Jan 9 21:34:55 CET 2011


From: DARJA BUTINA <darjabutina na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Sun, 9 Jan 2011 20:15:55 +0100
Subject: Nova knjiga

Koncem pravkar končanega leta 2010 je pri Cankarjevi založbi
v zbirki jezikovnih priročnikov izšla Slovenska slovnica, ki jo je
napisal Jože Skaza. Namenjena je vsem uporabnikom slovenskega
jezika, v šoli od učencev preko dijakov do študentov, pa tudi vsem,
ki so kakor koli v zadregi pri govorjenju in pisanju slovenščine.
Namenjena je vsakdanji rabi in poleg slovničnih in pravopisnih
pravil razloži tudi temeljne oblike sporočanja. Po njej bo segel
torej tisti, ki mu ni jasna pisava velike začetnice, pa tudi tisti,
ki se ne spominja več, katere stavčne člene ima slovenščina.
Prav tako se je bo lahko poslužil nekdo, ki bo želel napisati
pooblastilo, pritožbo, zahvalo, svoj življenjepis in še kaj.

Naj citiramo delček avtorjevega uvoda: >>Pogosto se zgodi, da
nam kakšno pravilo ali druga lastnost jezika spolzi iz spomina
predvsem zaradi množice podatkov, s katerimi smo zasuti vsak
dan. Namen tega priročnika je, da pomaga na pregleden način
osvežiti uporabo pravil in jih jasno ter razumljivo razložiti. To
pomeni, da na hiter, pregleden ter razumljiv način pojasni, kako
bi uporabili določeno pravilo, da bi bilo naše sporočanje jasno,
razumljivo in jedrnato.

Priročnik je razdeljen na glavna poglavja, ki obravnavajo zvrstnost
jezika, pravopisna pravila, tvorbo besed in njeno slušno raven,
tvorbo stavkov in združevanje le-teh v povedi, oblikoslovne
lastnosti besed ter zgradbo besedil in njihove značilnosti.

Večina strokovnih, prvič omenjenih pojmov v priročniku je
označeno z naglasom. Glavni strokovni izrazi imajo pripisane
latinske sopomenke. Če pa imajo določeni termini različice,
so ti označeni in podani ter pojasnjeni pod črto poglavja. Primeri
so podani le na mestih, kjer je bilo to nujno zaradi nazornosti
ali lažjega razumevanja.<<

Opozoriti je potrebno, da bo uporabnik slovnice našel primere za
to, kako napisati različna besedila, ki jih potrebujemo v vsakdanjem
življenju: opravičilo, prošnjo, pooblastilo, izjavo, oporoko ... , kar do
sedaj menda še nikoli ni bilo tako skrbno zbrano na enem mestu.

Avtor knjige, slavist Jože Skaza uspešno združuje teorijo s prakso.
Že deset let vodi spletni portal o vprašanjih slovenskega jezika, po
Sloveniji in v zamejstvu je predaval o uporabi slovenskega pravopisa,
sodeloval je v vzgojno-izobraževalni prilogi Pila in Plusa Vesela šola
ter napisal več deset recenzij za različne založbe na Slovenskem.
Je avtor sedmih knjig - priročnikov o slovenskem jeziku: Pravopis -
priročnik z vajami, Pravopis - žepna izdaja, Žepna slovnica slovenskega
jezika, Epis - priročnik, razlaga pravil, Epis - elektronska izdaja
pravopisnih pravil, zgoščenka, Slopis - pravopisne vaje na zgoščenki,
Slovenski jezik 5 - prosojnice. Kot soavtor ali kot strokovni sodelavec
je sodeloval pri številnih učbenikih za slovenski jezik.

http://www.emka.si/slovenska-slovnica/PR/123797,563


Dodatne informacije o seznamu SlovLit