[SlovLit] Spomenik S. Škrabcu (in slovenščini?)

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Jan 9 18:35:24 CET 2011


From: Boza Krakar <boza.krakar na guest.arnes.si>
Date: 2011/1/9
Subject: Spomenik S. Škrabcu

V soboto, 8. 1., sem se kot predsednica Slavističnega društva udeležila
odkritja spomenika slovenskemu jezikoslovcu p. Stanislavu Škrabcu v
Novi Gorici (delo kiparja Mirka Bratuša).  Prireditev je bila ena izmed
številnih v okviru praznovanja 200-letnice bivanja frančiškanov na
Kostanjevici v Novi Gorici, znotraj katerega je bila  ta sobota  >>Dan
p. Stanislava Škrabca<< in v celoti posvečena temu raziskovalcu
pravorečnih idr. reči slovenskega jezika. Spomenik je odkril eden
najboljših poznavalcev jezikoslovnega dela in mišljenja S. Škrabca,
akad. dr. Jože Toporišič, ki je v svojem govoru tudi izčrpno orisal
Škrabčevo življenje in delo. Prof. Toporišiču so sledili še drugi govorniki,
sam S. Škrabec pa je spregovoril z glasom igralca J. Starine: >>Lepo in
koristno je, ako znamo in poznamo več jezikov, zlasti tistih bogatih in
imenitnih; ali napaka in greh mora biti, ako ne poznamo svojega slovenskega
najbolje. ... Če pa  mi tega jezika ne znamo in se ga tudi učiti ne maramo, ...
potem se nikar ne čudimo, če ginemo,  če jih zmirom več od nas odpada k
temu ali onemu tujemu, pa lepemu, zdravemu, mogočnemu in tudi bogatemu
jeziku, ki je ljubljen in v časti in se ga vse uči doma in drugod!<<

P. Stanislav Škrabec, delujoč večinoma v času K und K, pač ni mogel
slutiti smeri razvoja jezikovnega učenja za 21. stoletje. Namreč to, da bo
pri nas zrasla mladež, ki bo svoj jezik najbolje znala, (ljubila) in se ga tem
raje učila, čim bolj in čim prej ga bo lahko preizkušala vštric s tujim, denimo
z  zdravo, mogočno, bogato in ljubljeno angleščino, čim prej bo obenem s
poslušanjem slovenskih zgodbic, petjem pesmic in zapisovanjem slovenskih
besed in stavkov pohvaljena, da zna to zelo dobro tudi po angleško.  - Prav
zares, v času K und K se to še ni dogajalo v prvem razredu ljudske šole,
čeprav je bil eden takih lepih in bogatih jezikov celo državni, kako bi torej
lahko to napovedal pok. Stanislav Škrabec.

A če so številne prisotne kaj zaskrbele besede nekaterih tako razmišljajočih
govornikov, mdr. p. Nika Žvoklja, ki se je v svojem nagovoru dotaknil še
arbitrarnosti rabe slovenščine v nacionalni strategiji visokega šolstva, nas je
prezeble in mrkoglede v tokrat megleni, sicer pa pregovorno sončni Novi Gorici,
po spominski maši ogrela prijazna pogostitev v jedilnici
kostanjeviškega samostana.

Boža Krakar Vogel


Dodatne informacije o seznamu SlovLit