[SlovLit] Pouk slovenščine na dveh ravneh -- Textgrid, repozitoriji

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Dec 24 22:10:13 CET 2010


From: Marja Bešter <marija.bester1 na guest.arnes.si>
Date: 2010/12/24
Subject: RE: [SlovLit] Pouk slovenščine na dveh ravneh

Spoštovana gospa Aleksandra Kocmut!

Pridružujem se Vašemu mnenju, da morajo učitelji/-ice in profesorji/-ice
razrednega pouka (imamo tudi študente!) obvladati slovenski jezik. Za to se
trudimo tudi na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Le redki/-e ga
obvladajo, ko pridejo na univerzo, tako da se včasih čudimo, da je
določeni/-a študent/-ka opravil/-a (splošno) maturo. (Tisti, ki >pokrivamo<
področje slovenski jezik na PeF UL, sicer menimo, da se profesorji/-ice
slovenščine v SŠ zelo trudijo pri svojem delu. In zanimivo: tega mnenja o
profesorjih/-icah slovenščine v SŠ so tudi študenti/-ke!)

Po predmetniku imajo študentje/-ke na našem področju tri obvezne predmete na
prvi stopnji bolonjskega študijskega programa razredni pouk: a) SLOVENSKI
JEZIK 1, b) SLOVENSKI JEZIK 2 in c) DIDAKTIKA SLOVENSKEGA JEZIKA. Pri vsakem
predmetu imajo poleg ur predavanj tudi številne ure vaj; nanje morajo priti
pripravljeni/-e, sicer se jih ne morejo udeležiti. Pri predmetih a in b
imajo poleg končnega pisnega in nato ustnega izpita tudi predizpitne
obveznosti: dvakrat pravopisni test, govorni nastop in seminarsko nalogo.
Pravopisni test je pozitivno ocenjen, če dosežejo 80 % točk (torej smo blizu
predlaganih 85 %!). V seminarskih nalogah so zaznamovane vse (ne le
pravopisne) napake; študent/-ka jih mora sam/-a odpraviti (in utemeljiti
popravke) ter nalogo ponovno predložiti v pregled; tudi ta različica naloge
je natančno pregledana. Opažamo pa, da je večina študentov/študentk zelo
hitro zadovoljna s svojim >izdelkom< in da jim ni pomembno, kakšno
seminarsko nalogo oddajo - dovolj jim je samo to, da jo oddajo. Pri tretjem
predmetu, tj. pri didaktiki slovenskega jezika, se preverja tudi jezikovno
znanje (pri učnih pripravah, na nastopu, pri pisnem izpitu). - Nekaj
študentov opravlja pravopisni test in izpit tudi več kot štirikrat!

Verjemite, da vse to zahteva ogromno dela. Z asistentkama in asistentom Vam
rade volje pokažemo svoj obsežni arhiv.

Pa vendar nekateri (nikakor ne vsi!) študentje oz. študentke ne vidijo
smisla v tem našem prizadevanju; nekaj se naučijo za naše izpite, nato pa to
pozabijo, ker jim pri drugih predmetih tega ni več >treba znati<. (Menda je
bilo tako tudi v srednji šoli!) Kaj jim sporoča pozitivno ocenjena
seminarska naloga, če v njej ni zaznamovane nobene (jezikovne) napake? Da je
brezhibna, ali ne? - Kako naj torej študentje/-ke dobijo občutek, da je
slovenščina pomembna?

In kako je zunaj šole oz. univerze?

Lep pozdrav
Marja Bešter Turk

===

http://www.textgrid.de/en/ueber-textgrid.html -- Textgrid, digitalna
infrastruktura za humanistične raziskave.

http://dx.doi.org/10.3998/3336451.0013.304 -- o prostodostopnih
repozitoriji za znanstvene objave.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit