[SlovLit] Lektoriranje in jezikovna kultura -- N-grami in druge ana-lize

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Dec 19 19:15:17 CET 2010


From: "Erika Kržišnik" <erika.krzisnik na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sun, 19 Dec 2010 11:32:03 +0100
Subject: Magisterij o lektoriranju

V sredo, 22. 12. 2010, ob 16h bo Andreja Bizjak zagovarjala
magistrsko delo Vpliv profesionalizacije lektorske stroke na
slovensko jezikovno kulturo. Zagovor bo v predavalnici 5 v pritličju.

===

http://ngrams.googlelabs.com/info -- n-grami za angleščino.

http://www.culturomics.org/cultural-observatory-at-harvard/papers --
kvantitativna analiza kulture.

http://corpus.byu.edu/coha/compare-culturomics.asp -- analiza
jezikovnih sprememb v angleščini s pomočjo kolokacij.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit