[SlovLit] Povabilo k oddaji prispevkov

lanko marusic franc.marusic na ung.si
Sre Dec 8 12:49:01 CET 2010


Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici in
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici
vas vabita, da pošljete povzetek predavanja za Škrabčeve dneve 7, ki se 
bojo odvijali v Novi Gorici 15. in 16. aprila 2011.

Rok za oddajo povzetkov je 20. februar 2011.
Tematska opredelitev: jezikoslovje (v študentski delavnici jezik in 
literarne vede)
Spletna stran srečanja: http://www.ung.si/~jezik/skrabec_7/

Vabljeni plenarni predavatelji:
- prof. dr. Ada Vidovič Muha (FF UL)
- prof. dr. Marko Snoj (ZRC SAZU in FF UL)
- prof. dr. Karmen Teržan Kopecky (FF UM)
- prof. dr. Goran Filipi (FHŠ UP)
- prof. dr. Gašper Ilc (FF UL)

V prenovljeni zasnovi Škrabčevi dnevi zapolnjujejo vrzel, ki se v 
Sloveniji kaže kljub več rednim znanstvenim srečanjem, katerih tema je 
tudi ali celo samo jezikoslovje. Med vsemi temi namreč ni srečanja, ki 
bi krovno združeval vse pri nas delujoče jezikoslovce. Čeprav seveda še 
posebej spodbujamo prispevke, posvečene zahodnemu slovenskemu prostoru, 
je tematika prenovljenih Škrabčevih dnevov jezikoslovje v najširšem 
pomenu besede, brez omejitev glede na podpodročje, temo, preučevani 
jezik, pristop itd.

Konferenca bo potekala v slovenščini. Povzetke dvajsetminutnih predavanj 
(predavanjem bo sledila desetminuta diskusija) bomo zbirali do 20. 
februarja 2011. V primeru večjega števila prijav bodo referati izbrani 
na podlagi recenzentskega postopka. Po simpoziju bo referentom ponujena 
možnost objave prispevka v zborniku.

V okviru simpozija bo organizirana tudi študentska delavnica, ki si za 
cilj postavlja spodbujanje študentov k raziskovalnemu delu in njihovo 
uvajanje v enega od pomembnih delov raziskovalnega udejstvovanja, a v 
bolj sproščenem vzdušju kot ga prinaša redno sodelovanje na znanstvenih 
srečanjih. Tematika študentske delavnice je zastavljena širše: k oddaji 
povzetkov na temo jezika ali književnosti vabimo študente jezikoslovja, 
literarnih ved, slovenistike, tujih jezikov ipd. Delavnica bo potekala v 
petek, 15. aprila.

Povzetke predavanj prosim vnesite preko spletnega mesta, 
http://linguistlist.org/confcustom/skrabcevidnevi7. Za oddajo povzetka 
kliknite na 'Abstract submission'.

Povzetki naj ne bodo daljši od ene strani (velikost črk - 12). Dodatna 
stran je dovoljena le za primere, grafe, tabele, slike in spisek 
literature. V kolikor imate z vnašanjem povzetka kakršnekoli težave, nam 
pišite.

Organizacijski odbor: Kozma Ahačič, David Bandelj, Helena Dobrovoljc, 
Branko Marušič, Franc Marušič, Katja Mihurko Poniž, Danila Zuljan Kumar, 
Rok ŽaucerDodatne informacije o seznamu SlovLit