[SlovLit] Ljudsko štetje in jezik na Primorskem -- Besedje in besedila

MHladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Dec 4 14:32:55 CET 2010


From: zoltan.jan na siol.net
Sent: Saturday, December 04, 2010 8:19 AM

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU vabi na znanstveno konferenco
Ob stoletnici zadnjega državnega ljudskega štetja v avstrijskem Primorju
1910:
jezik, narodnost, meja, ki bo potekala 6. december 2010 v  predavalnici 101
Univerze v Novi Gorici, Via Croce 3, Gorica, Italija.

10.00 – 10.15 POZDRAVNI NAGOVORI
Janez CVIRN: Vojaška konskripcija leta 1770/71
Andrej STUDEN: Moderni avstrijski popisi prebivalstva 1857–1910
Ivica PLETIKOSIĆ: Viri za preučevanje popisa prebivalstva v južnih deželah
Cislajtanije v letu 1910

11.45 – 13.30
Peter REPOLUSK: Spremembe etnične sestave Slovenske Istre v prebivalstvenih
popisih od 1880 do 2002
Salvator ŽITKO: Nacionalna  in politična nasprotja v Istri in Trstu ob
avstrijskih štetjih med leti 1880 in 1910
Aleksij KALC: Predmoderna prebivalstvena statistika: značilnosti in
problemi, s posebnim poudarkom na primeru Trsta in njegove okolice.
Branko MARUŠIČ: Ljudsko štetje (31. decembra 1910) na Goriškem

14.00 – 15.45
Paolo MALNI: La Grande Guerra e i movimenti di popolazione a Gorizia
Darja MIHELIČ: Sončne in senčne strani štetij prebivalstva v avstrijskem
Primorju
Filip ČUČEK: Problem popisovanja občevalnega jezika na Spodnjem Štajerskem
(1880–1910)
Špela LEDINEK LOZEJ: Stavbarstvo in stanovanjska kultura v Vipavski dolini v
času zadnjega državnega ljudskega štetja v avstrijskem Primorju

===

Za zgledovanje:
http://www.utpjournals.com/leme/leme.html -- LEME, iskalnik po celotnem
angleškem besedišču.

http://www.textualsociety.org -- tekstološko društvo.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit