[SlovLit] Francoski leksikalni viri -- RefWorks -- Pretnarjeva nagrada

MHladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Nov 27 21:18:14 CET 2010


From: Špela Vintar (spela.vintar na guest.arnes.si)
Sent: Friday, November 26, 2010 6:35 PM
Subject: [SDJT-L] občni zbor SDJT 1.12.2010

Spoštovani člani Slovenskega društva za jezikovne tehnologije,
vabimo vas na 8. občni zbor društva, ki bo v sredo, 1. 12. 2010,
ob 16.00 v predavalnici 05 na Filozofski fakulteti v Ljubljani,
Aškerčeva 2. Predlagani dnevni red je naslednji:
1. Poročilo o delovanju društva od zadnjega občnega zbora,
2. Poročilo o finančnem poslovanju društva v zadnjem letu,
3. Predstavitev načrtovanih dejavnosti društva v naslednjem letu in
razprava,
4. Razno.
V okviru občnega zbora in Jote bomo lahko poslušali tudi gostujoče
predavanje Benoita Sagota z naslovom Freely available lexical resources for
French.
Prisrčno vabljeni! -- Špela Vintar

===

http://www.refworks-cos.com – podjetje RefWorks ponuja zastonj
enoletno uporabo programa RefWorks, ki lajša manipuacijo z referencami
-- prijavite se.

===

From: IvoS - U V K F (ivo.stropnik na velenje.si)
Sent: Saturday, November 27, 2010 1:31 PM
Subject: JP Vabilo k predlaganju kandidatov za mednarodno Pretnarjevo
nagrado in književno nagrado čaša nesmrtnosti/velenjica v letu 2011

Rok za predloge: 8. februar 2011

1. Zbiranje predlogov za 8. podelitev mednarodne Pretnarjeve nagrade
ambasadorjem slovenske književnosti in jezika po svetu (MPN ASKJ 2011)

Književna asociacija Velenika in Ustanova Velenjska knjižna fundacija
vabita k predlaganju kandidatov za mednarodno Pretnarjevo nagrado
2011 ambasadorjem slovenske književnosti in jezika po svetu za trajnejše,
večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem književniškem
povezovanju oz. uveljavljanju slovenske literature in jezika.

Mednarodna Pretnarjeva nagrada (MPN), podeljevana od leta 2004 v
Velenju, je slovenska kulturna zahvala za trajnejše, večletne ali
enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem književniškem
povezovanju oz. uveljavljanju slovenske literature in jezika tistim
zaslužnim posameznikom (izjemoma dvema ali skupini), enakovredno
tujim in slovenskim državljanom, ki si po svetu v duhu dr. Toneta
Pretnarja (1945–1992) svetovljansko prizadevajo za seznanjanje s
slovensko literaturo, slovenskim jezikom in slovenskimi književniki.
Je mednarodno priznanje tistim kulturnim posrednikom, ki izven RS,
med drugimi narodi po svetu, širijo živo zavedanje in védenje o
slovenski literaturi in jeziku, oziroma z njima vzpostavljajo trajnejši
mednarodni kulturni dialog, zanimanje in povezovanje (mdr. s
spoznavanjem in prevajanjem temeljne in sodobne slovenske umetniške
literature, spodbujanjem in organiziranjem učenja slovenščine ter
prevajanja slovenske književnosti, uveljavljanjem sodobnih slovenskih
književnikov med drugimi narodi ipd.). MPN je zaslužnim dobitnikom
načelno izkazana kot prva tovrstna kulturna zahvala v Republiki Sloveniji.

Nagrado in ambasadorski naslov so doslej prejeli: 2004 – Ludwig Hartinger
(Avstrija), 2005 – František Benhart (Češka), 2006 – Gančo Savov
(Bolgarija), 2007 – Božena in Emil Tokarz (Poljska), 2008 – Kari Klemelä
(Finska), 2009 – Matjaž Kmecl (SLO) in Andrej Rozman (SLO), 2010 –
Nadežda Starikova (Rusija).

Kandidate za nagrado lahko predlagajo slovenske in tuje pravne osebe ter
posamezniki.

Izborna merila vrednotijo vsa področja in zvrsti književnega delovanja in
ustvarjanja, s katerim je izkazano pomembno mednarodno povezovanje
in uveljavljanje slovenske literature in jezika. Predlagani kandidati so
lahko osebe katerega koli državljanstva na svetu (tudi osebe brez
državljanstva).

Sosvet za nagrado bo po pravilniku obravnaval vse kandidate, predlagane za
nagrado med letoma 2009–2011. Zbiranje novih predlogov je odprto do 8.
februarja 2011 (novi predlogi, prispeli po tem datumu, bodo obravnavani v
letu 2012).

Predloge z utemeljitvami, ki naj zajemajo glavne biobibliografske podatke
in krajšo (30- do 60-vrstično) vrednotenjsko predstavitev kandidatovega
pomembnega oz. zaslužnega kulturno-ambasadorskega dela pri mednarodnem
uveljavljanju slovenske literature in jezika v daljšem obdobju (s poudarkom
na zadnjih petih letih ali enkratnem izjemnem delu v zadnjih dveh letih),
pošljite po e-pošti na naslov lirikonfest na gmail.com, oziroma z navadno
pošto na naslov: Asociacija Velenika (za MPN ASKJ 2011), Cesta talcev
18a, 3320 Velenje (SLO). Pripišite poštni in e-naslov ter telefonsko 
številko
kandidata in predlagatelja.

Slavnostna osma podelitev MPN oz. ambasadorskega naslova je predvidena na
jubilejnem X. Herberbersteinskem srečanju književnikov oz. mednarodnem
Lirikonfestu maja/junija 2011 v Velenju.

MPN ASKJ 2011 bo izkazana z listino in umetniško skulpturo ambasadorskega
naslova,  denarno in s povabilom nagrajenca k ustvarjalnemu bivanju v
Lirikonfestovi mednarodni književniški rezidenci v Velenju.

Organizatorja nagrade in slavnostne podelitve pod večletnim glavnim
pokroviteljstvom Ministrstva za kulturo oz. Javne agencije za knjigo RS
ter Mestne občine Velenje sta Književna asociacija Velenika in Velenjska
knjižna fundacija. – S sprejemom Pretnarjevih nagrajencev se pridružuje
Občina Tržič. – Organizatorja vabita k letnemu ali večletnemu
sopokroviteljstvu MPN ASKJ mednarodno ugledno slovensko ali tujo
organizacijo, ustanovo oz. podjetje ali kulturnega mecena. [...]

Sosvet MPN ASKJ 2011
Ivo Stropnik, pobudnik in org. nagrade

V Velenju, 27. novembra 2010

----

2. Zbiranje predlogov za 6. podelitev književne nagrade čaša
nesmrtnosti-velenjica
za vrhunski desetletni pesniški ali mladinski poetičnodramski opus
slovenskega
književnika (APS/ČN-V 2011) [...] Več na http://www.lirikonfest.si Dodatne informacije o seznamu SlovLit