[SlovLit] Slovenska in italijanska kultura 17.--19. stol.

MHladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Nov 26 18:49:05 CET 2010


From: Stanič, Daša (Dasa.Stanic na ff.uni-lj.si)
Sent: Friday, November 26, 2010 12:42 PM
Subject: Simpozij Književni prostori v stiku: slovenska in italijanska 
kultura v času od konca 17. do srede 19. stol.

Oddelek za romanske jezike in književnosti organizira začetek decembra
mednarodni simpozij na temo Književni prostori v stiku: slovenska in
italijanska kultura v času od konca 17. do srede 19. stoletja. Vabljeni!

PROGRAM
SAZU, Novi trg 4, Ljubljana (mala dvorana)
četrtek, 2. 12.
9.30
Pozdrav predstojnice Oddelka za romanske jezike in književnosti Branka 
Kalenič Ramšak (Ljubljana), Zgodovina in kulturna identiteta od 17. do 18. 
stoletja

9.45
Marta Verginella (Ljubljana), Gospodarski in kulturni pretoki na Slovenskem 
med 17. do 19. stoletjem

10.30
Branko Marušič (Ljubljana), Italijanski tisk na Goriškem (1774-1851) in 
Slovenci

11.00
Rudj Gorian (Gorica), Luoghi, eventi e informazioni: Lubiana e la 
Carniolanella Gazzetta goriziana (Gorizia, 1774-1776) e in altri periodici 
italiani del secondo Settecento

11.30
Neva Makuc (Nova Gorica), Slovenci v luči furlanskih historiografskih spisov 
18. stoletja

12.30
Anja Dular (Ljubljana), Italijanska literatura na policah ljubljanskih 
knjigarn v 17. in 18. stoletju

13.00
Luka Vidmar (Ljubljana), Po sledeh Aleša Žige Dolničarja: Potovanje 
ljubljanskega plemiča v baročne Benetke (1703)

13.30
Miran Košuta (Trst), Da “buon selvaggio” a ectoplasma. Eterostereotipi 
antislavi nella letteratura triestina italiana tra Otto e Novecento

Vprašanja jezika in književnosti od 17. do 18. stoletja

16.30
Fabio Giunta (Bologna), Il “Predicatore” di Francesco Panigarola: un nuovo 
modello di eloquenza sacra per il Seicento

17.00
Metod Benedik (Ljubljana), Pojmovanje in praksa študija pri kapucinih na 
Slovenskem

17.30
Jože Faganel (Ljubljana), Retorska proza v 17. stoletju na Slovenskem

petek 3. 12.
8.30
Marko Snoj (Ljubljana), Romanizmi v jeziku Janeza Svetokriškega

9.00
Srečko Fišer (Nova Gorica), Prvo stoletje literarnega prevajanja iz 
italijanščine v slovenščino

9.30
Riccarda Ricorda (Benetke), Il confronto tra culture nelle relazioni di 
viaggio del secondo Settecento italiano

10.00
Ursula Reuter-Mayring (Celovec), Raccontare la Critica. L’interpretazione di 
mode e modi letterari europei del Settecento nella Frusta letteraria di 
Giuseppe Baretti

11.00
Patrizia Farinelli (Ljubljana), Camaleontici drammi comici per musica: due 
esempi dai libretti goldoniani stampati a Lubiana

11.30
Mario Capaldo (Rim), Genesi dell’ottava slovena

12.00
Irena Prosenc (Ljubljana), Il ruolo della letteratura italiana nella 
strutturazione della figura del poeta in France Prešeren.

12.30
Igor Grdina (Ljubljana), Med romanskim, germanskim in slovanskim svetom

13.00
Martina Ožbot (Ljubljana), Traduzioni slovene dei Promessi sposi Dodatne informacije o seznamu SlovLit