[SlovLit] V očeh drugega

MHladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Nov 3 23:46:12 CET 2010


From: dolezalova.l na volny.cz
Sent: Wednesday, November 03, 2010 9:09 PM
To: slovlit na ijs.si
Subject: Kolokvij V očeh drugega

Kolokvij v Pragi 4. 11. in 5. 11. bo v Pragi potekal kolokvij V očeh drugega
(Vzájemným pohledem), ki ga organizirajo Slovanska knjižnica v
Pragi, Filozofska fakulteta v Pragi, Filozofska fakulteta v Brnu in
Slovensko veleposlaništvo v Pragi.

Program konference je naslednji: četrtek, 4. 11. 2010:
Michal Przybylski: Slovinští autori v českém prostredí. Překlady ze
slovinské literatury po roce 1989: stav, promeny a neuralgické body
Ivo Pospíšil: Česko-slovinské projekty z dejin slavistiky a teorie
literatury
Aleš Kozár: Překlady ze slovinské literatury posledních dvaceti let v českém
kulturním kontextu
Denis Poniž: Današnja vrednost estetskih sodb o dramskih besedilih v
razpravi F. Wollmana Slovinské drama
Ivan Dorovský: Viktor Kudělka jako slovenista
Ladislav Hladký: Historici a jejich role ve vzájemném česko-slovinském
poznávání
Andrej Šurla: Češki dotik slovenskega gledališkega odra: ljudje, besedila,
odzivi
Radek Novák: Slovinské divadelní hry na českých scénách
Ondrej Vojtechovský: Slovinci v pražské skupine jugoslávské informbyrovské
emigrace
Andrej Leben: Lezbične in gejevske pisave v prevodu: Suzana Tratnik
Brane Mozetič, Zuzana Brabcová
Josef Kodet: Recepce slovinské literatury v revue Svetová literatura
(1956–1966),
Damjan Prelovšek: Slovensko-češki odnosi v arhitekturi ob koncu 19. in prvi
polovici 20. stoletja
Jan Štemberk: Čeští turisté a slovinské hory i pobreží v první polovine 20.
století
Milada K. Nedvedová: Hudební dialog mezi Čechy a Slovinci

Petek, 5. novembra 2010.
Marko Jesenšek: Vpliv praškega lingvističnega krožka na razvoj slovenskega
jezikoslovja
Jana Šnytová: Expresivita originálu a prekladu pri prekládání slovinské
literatury do češtiny
Alena Šamonilová: Konfrontace slovinských a českých slovesných vazeb
Milena Mileva Blažič: Primerjalna analiza slovenskih in čeških ljudskih
pravljic – študij primera Božena Nemcova in Lea Fatur
Alenka Jensterle Doležal: „Podobe iz sanj“: roman Hanka v luči korespondence
med Zofko Kvedrovo in Zdenko Háskovo
Anica Jakša: Cankar v čeških prevodih
Hana Mžourková: Dílo Svetlany Makarovičové v českých prekladech
Miroslav Kouba: Evald Flisar v českých zemích. Literární reflexe slovinského
postmodernisty.

Lep pozdrav,
Alenka Jensterle-Doležal Dodatne informacije o seznamu SlovLit