[SlovLit] Jezikoslovje ali lingvistika -- Branje na spletu

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Okt 15 20:54:39 CEST 2010


From: "Aleksander Bjelcevic" <aleksander.bjelcevic na guest.arnes.si>
Sent: Friday, October 15, 2010 10:59 AM
Subject: Re: [SlovLit] Jezikoslovje ali lingvistika

Mislim, da od terminologije ni odvisno nič: razprava ne bo nič bolj ali nič 
manj razumljiva, ugotovitve nebodo nič bolj ali nič manj resnične ali 
argumentirane itd. Uporablja se obliko, ki je v dani znanstveni skupnosti 
pogostejša, zato ker je bolj razumljiva. Primer: cezuri se po domače reče 
zareza, vendar izraza nihče ne uporablja, torej se ga je dobro ogibati. In 
obratno: nima vica reči historični roman, če vsi govorimo zgodovinski. Če pa 
je izenačeno, potem po domače (preferiral bi skladnjo in ne sintakso).
Aleš Bjelčevič

===

From: "Muzej za arhitekturo in oblikovanje Slovenija" <infobio na aml.si>
Sent: Friday, October 15, 2010 10:19 AM
Subject: predavanje dr. Karen Schriver

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje prirejamo skupaj s dr. Petro Černe Oven in 
društvom Pekinpah cikel predavanj O informacijskem oblikovanju. To področje vizualnih 
komunikacij, ki se v našem prostoru šele razvija, povezuje različne stroke od grafičnega 
oblikovanja, psihologije, aplikativne lingvistike, arhitekture do pisanja, informacijskih 
tehnologij in drugih področij. Zadnje predavanje dr. Karen Schriver posega na področje 
lingvistike, zato se nam zdi, da bi bilo lahko primerno tudi za študente. Prosimo vas, 
če je možno in se vam zdi primerno, da bi ga objavili na SlovLitu.

Dr. Karen Schriver, Branje na spletu: vpliv na informacijsko oblikovanje
Torek, 19. oktobra 2010, ob 18. uri, Gospodarska zbornica Slovenije, dvorana A, Dimičeva 13, Ljubljana

Oblikovanje učinkovitih elektronskih komunikacij zahteva ne samo dobro pisanje in vizualno 
oblikovanje, temveč tudi razumevanje branja svetovnega spleta. Oblikovalci, ki razumejo internetno 
branje, lahko sprejemajo retorično ustreznejše pisne in vizualne oblikovalske odločitve. V šestem 
predavanju iz cikla teorije oblikovanja >O informacijskem oblikovanju< bo dr. Karen Schriver orisala, 
kako vse večje razumevanje raznolikosti bralcev in njihovih številnih razlogov za dostopanje do 
interneta spreminja pojmovanje narave informacijskega oblikovanja.

Najlepša hvala in lep pozdrav,
Pika Leban
http://www.bio.si/ Muzej za arhitekturo in oblikovanje 

---

Zadnjih nekaj let je bilo informacijsko oblikovanje v procesu prehajanja od ustvarjanja predvsem na 
papirju zasnovanih komunikacij k današnji mešanici papirnatih in elektronskih stvaritev. Toda repertoar 
informacijskega oblikovalca mora zdaj vključevati tudi vizualne in verbalne strategije za svetovni splet. 
Ta premik na področju medijev nas pripelje do vprašanja, kakšno je branje v elektronskem okolju, in do 
razmisleka, kakšen odnos ljudje vzpostavijo do naše vsebine. Oblikovanje učinkovitih elektronskih 
komunikacij zahteva ne samo dobro pisanje in vizualno oblikovanje, temveč tudi razumevanje branja svetovnega spleta.

Prve raziskave internetnega branja so bile omejene na to, kako tehnologija vpliva na dejanja ljudi, in še 
zlasti na to, kako velikost računalniškega zaslona in slabša berljivost tipografije ovirata branje. Čeprav 
je vpliv tehnologije na branje pomemben - celo ključen - še zlasti ko naredimo korak stran od oblikovanja 
za velike računalniške zaslone k majhnim zaslonom prenosnih telefonov, pa tehnologija pri razmišljanju 
o učinkovitosti spletnega informacijskega oblikovanja ni najpomembnejši vidik. 

Odlično spletno informacijsko oblikovanje predvideva, kako bodo ljudje pristopili k spletni vsebini - kognitivno, 
čustveno in kulturno. Upoštevati je treba tudi vse številnejše razloge, zakaj ljudje berejo na internetu 
(pridobivanje informacij, spoznavanje novih tem, odločanje, posredovanje informacij ali zabava). Oblikovalci, 
ki razumejo internetno branje, lahko sprejemajo retorično ustreznejše pisne in vizualne oblikovalske odločitve.

Predavateljica bo orisala naše razvijajoče se pojmovanje spletnega branja. Sledil bo pregled empirične literature 
o internetnem branju s posebnim poudarkom na tem, kako se je branje spremenilo od leta 1980 do 2010. 
Analizo bo podprla z nekaterimi tipičnimi primeri razlogov za internetno branje in pokazala, kako ti razlogi 
vplivajo na oblikovanje vsebine in podpiranje človeških odnosov, ki jih nameravamo omogočiti. Opozorila bo 
tudi na raziskave o tem, kako učinkovito pisno in vizualno oblikovanje ljudem pomaga razumeti, si zapomniti 
in ceniti spletne vsebine ter hkrati vzpostavi človeške odnose in omogoča dejanja.

Za informacijske oblikovalce je samoumevno, da zainteresirane stranke pomembno oblikujejo njihovo delo. 
Toda, kaj pomeni imeti resen odnos do zainteresiranih strank? Kako lahko ustrezno retorično ukrepamo, če 
ne razumemo, kako lahko ljudje pristopijo k naši vsebini? V tem predavanju bo predavateljica opisala, kako 
vse večje razumevanje raznolikosti bralcev in njihovih številnih razlogov za dostopanje do interneta spreminjajo 
pojmovanje narave informacijskega oblikovanja.

Dr. Karen Schriver je avtorica knjige Dynamics in Document Design: Creating Texts for Readers 
(John Wiley, 1997), obširnega, večdimenzionalnega portreta tega, kaj bralci potrebujejo v dokumentih 
ter kako povezati besedo in podobo, da bi bolje zadostili tem potrebam. Je nekdanja sodirektorica 
izobraževalnega programa o tehnični komunikaciji in dokumentacijskem oblikovanju na univerzi 
Carnegie Mellon. Njeno podjetje KSA Document Design and Research pomaga organizacijam 
izboljšati kakovost papirnatih in elektronskih komunikacij s strategijami, zasnovanimi na raziskavah 
in najboljši praksi.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit