[SlovLit] Jezikoslovje ali lingvistika

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Okt 14 14:44:11 CEST 2010


From: "Maruska Agrez" <agrez.maruska na gmail.com>
Sent: Thursday, October 14, 2010 11:42 AM
Subject: JEZIKOSLOVJE ali LINGVISTIKA, KNJIŽEVNOST ali LITERATURA

Kateri termin uporabiti pri strokovnem pisanju, ni tako enostavno, kot
izgleda na prvi pogled. Nekateri so namreč v rabi kot dvojnice in dejansko
ob poslušanju predavanj, prebiranju člankov, diplomskih, magistrskih,
doktorskih nalog ipd. slišimo in beremo oboje in se tudi rabi sopomensko
oziroma sinonimno. Tako imamo jezikoslovje in lingvistiko, adjektive in
pridevnike, adverbe in prislove, členke in partikule, člene in artikle. Na
drugi strani pa imamo samo samostalnike in ne nomenov, samo glagole in ne
verbumov. Za povedkovo določilo sploh nisem prepričana, ali obstaja
mednarodna oziroma internacionalna ustreznica, ki bi jasno pokazala, da gre
za ta del stavčnega člena. Da je pa stvar še bolj zapletena, pa imamo tudi
termine, kjer je rahla razlika. Če se spomnite na osnove literarne teorije,
je odličen zgled razlika med književnostjo in literaturo ali med
oblikoslovjem in morfologijo, če pa gremo še dlje, pa  je velika težava
novejših lingvističnih/jezikoslovnih teorij modalnost ali naklonskost. Sama
sem sicer mnenja, da je bolj kot vprašanje mednarodnosti ali domačnosti
pomembno, da se skozi vse besedilo rabi en izraz, pomembno naj bi bilo le,
da je jasno, morebitna ustreznica pa naj bi bila navedena v oklepaju, kjer
pa je v rabi le domača ali tuja možnost ali gre za razliko v pomenu, pa tako
ni izbire,  vendar nisem povsem prepričana, saj po taki logiki (govorim iz
lastnih izkušenj) pride do mešanja tuje in domače terminologije, kar bi
utegnilo biti stilistično slabo.  A potem spet naletimo na težavo zaradi
izrazov, ki niso sinonimi ali pa je v rabi le ena različica. Poznam tudi
tendence slovenistov po domači terminologiji in dejstvo, da splošna
lingvistika rabi mednarodno terminologijo.

Kaj uporabiti in kdaj, da bo strokovno  besedilo razumljivo in stilistično
dobro? Hvala za odgovore in prijazen dan. Maruška


Dodatne informacije o seznamu SlovLit