[SlovLit] Prodobljeno s prevodom -- 300 jezikov -- Ustanovitev UL -- Simpozij o Borisu Pahorju

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Okt 7 16:37:56 CEST 2010


From: "Durda Strsoglavec" <durda.strsoglavec na guest.arnes.si>
Sent: Tuesday, October 05, 2010 11:43 PM
Subject: Prodobljeno s prevodom tokrat po rusko

Drustvo slovenskih knjizevnih prevajalcev vabi na literarni vecer v okviru cikla 
PRIDOBLJENO S PREVODOM, na katerem se bosta predstavila slovenska 
knjizevna prevajalca Drago Bajt in Lijana Dejak, ki bo v cetrtek, 7. oktobra 2010, 
ob 19. uri v Knjigarni Goga v Novem mestu (Glavni trg 6, Novo mesto).
Uveljavljena prevajalca ruske knjizevnosti se bosta pogovarjala o svojih izkusnjah 
prevajanja, ustvarjalnih prijemih, pa tudi o tem, kje (ce sploh) je meja med pisanjem 
in prevajanjem.

===

http://www.rosettaproject.org/300-languages -- The 300 Languages Project išče 
prostovoljce za dokumentiranje 300 jezikov, tudi slovenščine. Pirjavite se lahko na 
http://www.rosettaproject.org/projects/300-languages/

===

From: "Pablo Juan Fajdiga" <fajdiga na slovanskaknjiznica.si>
Sent: Thursday, October 07, 2010 2:51 PM
Subject: Vabilo

Mestna knjižnica Ljubljana, Slovanska knjižnica vas vljudno vabi na predavanje
dr. Alozija Cindriča z naslovom Nastavki za ustanovitev Univerze v Ljubljani ob 
izidu knjige Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848--1918, 12. oktobra 2010 
ob 19. uri na Einspielerjevi 1 v Ljubljani.    

===

From: "Urška" <urska.perenic na gmail.com>
Sent: Thursday, October 07, 2010 11:44 AM
Subject: Simpozij o Borisu Pahorju

Ljubljana, 13. oktobra 2010, Koper, 14. in 15. oktobra 2010

Kandidat za Nobelovo nagrado, akademik Boris Pahor, sodi med redke slovenske 
avtorje, za katere se živo zanima vsa literarna Evropa. V zadnjih letih tako lahko 
spremljamo porast števila prevodov njegovih del (bralcem v francoščini, italijanščini, 
katalonščini, nemščini, finščini, hrvaščini, madžarščini, esperantu, angleščini in španščini
so se pred kratkim pridružili še novi prevodi njegovih del v nemščino, angleščino ter španščino), pa tudi
povečanje zanimanja za vprašanja, ki jih Pahorjev literarni opus neposredno odpira: etiko, zgodovinski
spomin, identiteto, manjšinjskost, nacionalnost itd. Boris Pahor ni le eden najpomembnejših
živečih slovenskih pisateljev, temveč tudi avtor, ki je bil zaradi svojega objavljanja deležen številnih kritik,
cenzure s strani nekdanjega režima, udeleževal pa se je tudi mnogih polemik. Kot avtorja in človeka
so ga zaznamovali vsi trije izmi (fašizem, nacizem, komunizem), s katerimi smo se morali soočiti Slovenci
v 20. stoletju. Koprski simpozij je prvi znanstveni simpozij o človeškem liku in literarnem fenomenu, kakor
bi danes lahko nedvomno definirali tega tržaškega avtorja; zastavljen je široko, interdisciplinarno in
mednarodno ter ponuja prostor za razmislek in diskusijo o tem, kaj danes Boris Pahor dejansko pomeni
v evropskem in slovenskem kulturnem prostoru. Simpozijsko dogajanje bo dopolnila okrogla miza
o prevajanju in recepciji Pahorjeve literature, ki bo skušala orisati poti, ki si jih je njegova literatura utirala
v svet, odgovoriti pa tudi na vprašanje, zakaj je ostal manj zanimiv za slovansko govorno področje.

Program simpozija BORIS PAHOR: ČLOVEK IN LITERATURA

Sreda, 13. 10. 2010 Ljubljana, Center urbane kulture Kino Šiška
19.00 Okrogla miza Boris Pahor kot prevajalski in recepcijski izziv.
Sodelujejo: René de Ceccatty, Thomas Poiss, Evgen Bavčar, Michał Kopczyk
Moderira: Simona Škrabec

Četrtek, 14. 10. 2010 Koper, UP Fakulteta za humanistične študije 9.00 
Pozdravni nagovori: prof. dr. Rado Bohinc, rektor Univerze na Primorskem, izr. prof. dr. Vesna Mikolič, 
dekanja UP FHŠ, prof. dr. Miran Košuta Oddelek za filozofijo, jezike in književnosti, Filozofska fakulteta 
Univerze v Trstu, doc. dr. Krištof Jacek Kozak, predstojnik Oddelka za slovenistiko UP FHŠ

9.30 Evgen Bavčar, Boris Pahor – Slovenska beseda v Evropo in v svet

10.00−12.30 René de Ceccatty, Dostojanstvo, identiteta, spomin 
Ivana Latković, Zvonko Kovač, Ne-dopovedljiva izkušnja taborišča
Thomas Poiss, Razumevanje bolečine
Marta Verginella, Boris Pahor – pričevalec in razlagalec taboriščnega anus mundi
Guy Fontaine, Vpisovanje Severa v delu Borisa Pahorja
Moderirata: Barbara Pregelj, Krištof Jacek Kozak

14.30−16.30 Spomenka Hribar, Pahorjevo pojmovanje naroda
Tatjana Rojc, Spomin in zgodovinska stvarnost v delu Borisa Pahorja
Janez Vrečko, Pahorjevo razumevanje Kosovela
Urška Perenič, Marija Žagar in Boris Pahor: prva Pahorjeva ocenjevalka in pisateljevi odzivi na njene predloge
Moderira: Marta Verginella

17.00−19.00 Igor Omerza, Pahorjev vpliv na Edvarda Kocbeka v primeru objave povojnih likvidacij kolaboracije in civilistov ter odnos uradne slovenske politike do Borisa Pahorja
Tine Hribar, Pahorjevo prijateljevanje s Kocbekom
Janko Rožič, Boris Pahor in Edvard Kocbek
Jože Pirjevec, Boris Pahor – oporečnik
Moderira: Zvonko Kovač

Petek, 15. 10. 2010 Koper, UP Fakulteta za humanistične študije
9.00−11.00 Simona Škrabec, Boris Pahor v evropskem okviru
Urška P. Černe, Problem meril prevodov Borisa Pahorja
Martina Ožbot, O prevodnem posredovanju slovenske književnosti (posebej ob besedilih Borisa Pahorja)
Meta Klinar, Odzivi medijev na objave Pahorjevih del v Franciji
Moderira: Zoltan Jan

11.30−13.30 Patrizio Rigobon, Zahteva po kulturni identiteti s pomočjo pripovedništva
Vojna, diktatura in jezik v delu Borisa Pahorja, Joana Salesa in Xaviera Benguerela
Zoltan Jan, Boris Pahor in njegovo zgodnje uredniško delo pri revijah
Bogomila Kravos, Boris Pahor in slovensko gledališče v Trstu
Miran Košuta, Boris Pahor in italijanska književnost
Moderira: Meta Klinar

15.00−17.00 Maja Smotlak, Komu trobi parnik? Nji. Ženski literarni liki v romanu Borisa Pahorja Parnik trobi nji
Janez Strutz, Vladka Tucovič, Etnična in manjšinska pisava: Il caso – Slataper, Pahor in Rebula
Barbara Pregelj, Pahorjevo pojmovanje manjšinske književnosti
Krištof Jacek Kozak, Pahorjevo razumevanje slovenstva
Moderira: Simona Škrabec


Dodatne informacije o seznamu SlovLit