[SlovLit] obcni zbor Slavisticnega drustva Slovenije, 1. okt. 2010

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Sre Sep 29 15:27:54 CEST 2010


Redni Občni zbor Zveze društev Slavistično društvo Slovenije
petek, 1. oktober 2010, ob 9.00 na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani, predavalnica št. 15

Zveza društev Slavistično društvo Slovenije
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
http://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/
 

Spoštovani člani Zveze društev Slavistično društvo Slovenije!

Vljudno ste vabljeni na redni Občni zbor Zveze društev Slavistično 
društvo Slovenije, ki bo 1. oktobra 2010 ob 9.00 v predavalnici 15 
Filozofske fakultete v Ljubljani (Aškerčeva 2, Ljubljana).

 
Dnevni red

1. Imenovanje sestave predsedstva občnega zbora, zapisnikarja ter 
določitev volilne komisije.

2. Obravnava predlogov za nova častna člana ZDSDS. Upravni odbor 
Slavističnega društva Slovenije je na svoji redni seji dne 2. julija 
2010 sklenil predlagati Občnemu zboru, naj bosta na Slovenskem 
slavističnem kongresu v Ljubljani dne 1. oktobra 2010 za nova častna 
člana Slavističnega društva Slovenije imenovana prof. dr. Ada Vidovič 
Muha in prof. dr. Zoltan Jan. Predloga sta podkrepljena z 
utemeljitvama prof. dr. Erike Kržišnik in Andrejke Šušmelj, 
objavljenima na spletni strani
http://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/kongres2010/oz2010

3. Predsedniško poročilo.

4. Blagajniško poročilo.

5. Poročila predsednikov pokrajinskih društev in vodij sekcij.

6. Poročilo Nadzornega odbora društva.

7. Razrešnica sedanjemu vodstvu društva.

8. Razno.

Računamo na vašo polnoštevilno udeležbo!
 
V Ljubljani, 27. septembra 2010

Prof. dr. Irena Novak Popov,
predsednica Zveze društev Slavistično društvo Slovenije
 Dodatne informacije o seznamu SlovLit