[SlovLit] Primerjalna biografika

Alenka Božič alenka.bozic5 na gmail.com
Sre Jul 14 21:18:28 CEST 2010


Uvod v primerjalno biografiko

Po koncu izhajanja najodličnejših slovenskih biografskih publikacij
Slovenskega biografskega leksikona (SBL) in Primorskega slovenskega
biografskega leksikona (PSBL) v začetku 90. let 20. st. je biografika
med Slovenci doživela silen razmah. Ob delu za biografski leksikon MKZ
Osebnosti (2008) smo našteli več kot sto publikacij (objavljene so na
koncu drugega zvezka), iz katerih smo izhajali, jih povzemali, pogosto
podatkovno posodabljali, včasih tudi kvarili. Posebno dragocene pa so
zdaj spletne objave SBL (kako hudo naporno se je bilo prebijati skozi
tiskano izdajo z ne prav posrečeno grafiko), PSBL, dela Hrvaškega
biografskega leksikona, Istrske enciklopedije in nastajajoči lokalni
biografski leksikoni, nekateri sploh samo spletni (dolenjski,
mariborski, celjski, gorenjci.si, notranjci.si). Bralcem slovlita
priporočam, naj si izberejo kako osebnost, ki je zajeta v več lokalnih
leksikonov, in sami primerjajo, potem pa po potrebi tudi kaj
prispevajo k izboljšanju besedil, geslovniku. Vsi ti leksikoni so
nekake rastoče knjige; meni bi bili všeč predvsem taki bonsajskega
tipa, zato je npr. med predstavitvami P. Zidarja zame najkorektnejša
tista iz Dolenjskega biografskega leksikona.
Alenka Božič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit