[SlovLit] Vabilo na otvoritev poletnih tečajev slovenščine v Kopru

Vladka Tucovič vladka.tucovic na guest.arnes.si
Sre Jul 14 13:39:09 CEST 2010


Spoštovani,

Center za slovenski jezik in kulturo Fakultete za humanistične študije Koper 
in Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem vas v 
ponedeljek, 19. julija 2010, ob 20.00 vljudno vabita v avlo rektorata 
Univerze na Primorskem (palača Armerija, Titov trg 4, Koper) na slavnostno 
odprtje 17. Poletnih tečajev slovenskega jezika na slovenski Obali "Halo, 
tukaj slovenski Mediteran!", ki bodo potekali med 19. julijem in 1. avgustom 
2010.

Pozdravni nagovori: dr. Vesna Mikolič, izred. prof., dekanja UP FHŠ Koper, 
dr. Darko Darovec, red. prof., direktor UP ZRS Koper, g. Timotej Pirjevec, 
predstojnik Urada za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper. 
Odprtje bosta spremljala glasbeni program v izvedbi Šavrinskih godcev in 
pogostitev.

Vodilna tema letošnjih Poletnih tečajev je raznolikost sveta, kar izhaja iz 
mednarodnega leta biotske raznovrstnosti, ki so ga za leto 2010 razglasili 
Združeni narodi. Biologi in naravovarstveniki biotsko raznovrstnost ali 
biodiverziteto razumejo kot raznovrstnost žive narave oz. živega sveta, ki 
pomeni raznolikost živih organizmov iz vseh virov in zajema vse oblike 
življenja na Zemlji.Svet in njegova raznolikost iz te definicije sta nas 
vodili k pogledu na raznolikost jezikov in narodov, na sobivanje različnih 
posameznikov in soobstoj drugačnih kultur - odraz tega je tudi jezikovni, 
narodni in kulturni mozaik naših vsakoletnih tečajev slovenščine, aktivni 
medkulturni dialog, h kateremu s svojo prisotnostjo, prihodom iz svojih 
matičnih dežel in željo, učiti in naučiti se slovenščine v Kopru, neizbrisno 
prispevajo udeleženci Poletnih tečajev. Z vodilno temo raznolikost sveta smo 
želeli pokazati na vzajemno povezanost kulturnih in naravnih elementov v 
prostoru, kamor bodo udeleženci prišli spoznavat slovenski jezik, literaturo 
in kulturo, to je v slovenski del istrskega polotoka, želeli smo spomniti na 
prepletanje jezikov, književnosti, zgodovine in specifičnega naravnega 
življenjskega okolja, ki je edinstveno v Sloveniji - morje. Slovenska Istra 
je tako zaradi svoje raznotere in razgibane zgodovine, mnoštva jezikov, 
narodov in kultur v preteklosti in sedanjosti (če omenimo samo prisotnost 
avtohtone italijanske skupnosti in vidno slovensko-italijansko dvojezičnost) 
ena najčarobnejših med slovenskimi pokrajinami tudi zaradi svojih naravnih 
posebnosti - na obrobju Kopra se razteza Škocjanski zatok, največje polslano 
mokrišče v Sloveniji, v katerem so našteli kar 214 različnih vrst ptic, 
Sečoveljske soline, v katerih še zmeraj na tradicionalni način pridelujejo 
morsko sol, pa so od leta 1993 uvrščene na seznam mokrišč mednarodnega 
pomena, zavarovanih z Ramsarsko konvencijo.

Vodilna tema bo tudi letos povezovala dopoldanske lektorate in popoldanske 
in večerne dejavnosti: literarno, glasbeno, plesno, likovno in naravoslovno 
delavnico, izlet z ladjico v Piran, celodnevno ekskurzijo na Štajersko in 
Koroško, poldnevno ekskurzijo v zalednje slovenske Istre in odprte večere, 
ki bodo potekali v prostorih oz. v atriju Fakultete za humanistične študije 
Koper (Titov trg 5, Koper) in kamor ste še posebej toplo vabljeni: v torek, 
21. 7., ob 21.00: nastop Folklorne skupine Rak z Rakeka; v petek, 23. 7., ob 
21.00: literarno srečanje s pesnikom in jadralcem Karlom Hmeljakom, ki ga bo 
vodil Alen Mesarić, in v torek, 27. 7., ob 21.00: glasbeno-pravljičarski 
nastop Golobica in Rex - istrske pripovedi iz davnih dni godca Marina 
Kranjaca in pravljičarke Kristine Menih.

Prisrčno vabljeni!

Dr. Vesna Mikolič, dekanja UP FHŠ
Mojca Butinar Mužina, vodja Poletnih tečajev
Mag. Vladka Tucovič, koordinatorica Centra za slovenski jezik in kulturo UP 
FHŠ Dodatne informacije o seznamu SlovLit