[SlovLit] Slovenci in Gradec

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Maj 14 21:13:23 CEST 2010


From: "tjasa alic" <tjasaalic na yahoo.com>
Sent: Friday, May 14, 2010 8:33 PM
Subject: Slovenci in Gradec

Vljudno vabljeni na 8. slovenistični simpozij Gradec in Slovenci, ki bo 20. in 21. maja 2010 potekal
na Inštitutu za slavistiko Univerze Karla in Franca v Gradcu: 
 
Četrtek, 20. 5. 2010
 
09.00–10.30  Otvoritev
10.45–11.15  L. Karničar: 200 Jahre Societas slovenica und die Bedeutung der Stadt Graz für die Slowenen 
11.15–11.45  G. Kocher: »`Man` studiert die Rechte in Graz«.
11.45–12.15  A. Kernbauer: Slowenen als Universitätslehrer in Graz
12.30–13.00  M. Jesenšek: Gradec in njegov pomen v slovenistiki 
15.00–15.30  P. Vodopivec: Vpliv Joanneuma in drugih graških izobraževalnih ustanov na Slovence v času do leta 1848 
15.30–16.00  St. Južnič: Slovenski naravoslovci v Gradcu
16.00–16.30  J. Fikfak/I. Slavec Gradišnik: Gradec in slovensko narodopisje 
16.45–17.15  W. Eismann: Baudouin de Courtenay und Gregor Krek 
17.15–17.45  V. Rajšp: Sekavska škofija in Slovenci v 19. stoletju
17.45–18.15  C. Höller: Geboren in Slowenien, gewirkt in Graz 
 
Petek, 21. 5. 2010
 
09.00–09.30  I. Grdina: Ipavci v Gradcu 
09.30–10.00  W. Gombocz: Die slowenischen Philosophen France Veber und Ernest Schwarz 
10.00–10.30 H. Maurer-Lausegger: Stanislaus Hafner – Synthetisator geistes­geschichtlicher Beziehungen zwischen Österreich und den Slawen 
10.45–11.15 R. Malli: Slowenische Studentenbewegungen zur Zeit der Monarchie in Graz 
11.15–11.45 St. Granda: Slovenska društva v Gradcu
11.45–12.15 W. Höflechner: Zur Lage der Slowenen an der Universität Graz im Ausgang der k.u.k Monarchie und im Umbruch zur Republik 
14.30–15.00  K. Bedenk: Graški časopisi 1848 -71 
15.00–15.30  E. Logar: Gradec in Štajerska v slovenski ljudski pesmi
16.00–16.30  M. Delavec: Josipina Urbančič Turnograjska - njena vloga in pomen v slovenski in evropski literaturi 
20.00 Sprejem pri županu mesta Gradec S. Naglu; kulturni program
 
Lep pozdrav iz Gradca!
prof. dr. Ludvik Karničar
prof. Kasilda Bedenk
Tjaša Alič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit