[SlovLit] Dan digitalne humanistike in vzporedni korpusi -- Obdobja 22 -- Fondamenti della lingua slovena

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Mar 22 20:17:49 CET 2010


http://tapor.ualberta.ca/taporwiki/index.php/Day_in_the_Life_of_the_Digital_Humanities_2010 -- 
kaj vse so počeli digitalni humanisti po svetu 18. marca 2010, na 
http://tapor.ualberta.ca/taporwiki/index.php/Day_of_Miran_Hladnik npr. o branju disertacij in romanov, 
Wikipediji, digitalni kulturi na fakulteti, etični zaskrbljenosti ipd. Pozor, v angleščini! -- miran

http://www.ctw-congress.com/2010/ICLC6/ -- CFP: Parallel Corpora Across Fields: Bridging the Gaps
(6. mednarodna konferenca o kontrastivni lingvistiki (ICLC6), Berlin, 30. september--2. okt. 2010.

===

From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Monday, March 22, 2010 9:21 AM
Subject: Prijava na 29. simpozij Obdobja - opomnik

Spoštovani, naj vas prijazno spomnimo, da se 25. marca izteče rok za prijavo na 29. mednarodni 
simpozij Obdobja z naslovom Sodobna slovenska književnost (1980-2010), ki bo potekal od 11. 
do 13. novembra 2010 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za 
slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Še enkrat vas vljudno vabimo k sodelovanju.
Vse informacije o simpoziju Obdobja 29, razpisanih temah simpozija in organizacijskih vidikih 
prireditve so na voljo na http://www.centerslo.net/simpozij (Simpozij Obdobja 29), kjer 
je tudi elektronska prijavnica. S spoštovanjem in lepimi pozdravi. 

Predsednica 29. simpozija Obdobja
izr. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič
Strokovna sodelavca prireditve 
mag. Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber

===

From: "Zoltan Jan" <zoltan.jan na siol.net>
Sent: Monday, March 22, 2010 12:13 PM
Subject: Slovenščina za Italijane

Lektorica na filozofski fakulteti v Trstu in sodelavka tamkajšnje Visoke šole za prevajalce 
in tolmače Rada Lečič je uspela izdati v italijanščini svojo slovnico Osnove slovenskega 
jezika (primerjaj obvestilo slovlita z dne 12. 10. 2009). Nova izdaja didaktičnega priročnika 
za učenje slovenščine ima naslov Fondamenti della lingua slovena. Izšla je pri tržaški založbi 
ZTT (Založništvo tržaškega tiska). Na 24 dodatnih straneh je še novo poglavje o ločilih, 
pojasnjene so fotografije, ki jih je kar 181, na koncu knjige pa so tudi pojasnila, oziroma 
opombe prevajalke. Knjigo je prevedla Martina Clerici, prevod sta pregledala Miran Košuta 
in Martina Ožbot. Nova izdaja je namenjena predvsem Italijanom, a tudi vsem, ki jih zanima, 
kako razlagati slovensko slovnico v italijanščini. Cena: 20 evrov. Naročila sprejema urednica 
založbe Martina Kafol na e-naslovu martinakafol na hotmail.com, slovenska različica knjige 
pa se dobi pri Založbi Gaya (intermedija na siol.net). Lepe pozdrave Zoltan JAN


Dodatne informacije o seznamu SlovLit