[SlovLit] Jezik v parlamentu -- Tagore na FF

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Mar 16 08:20:36 CET 2010


From: "rozman andrej" <roza na roza.si>
Sent: Monday, March 15, 2010 11:24 AM
Subject: jezik v parlamentu

Včeraj sem na televiziji videl odlomek razprave v našem parlamentu, v 
katerem je en poslanec svojo kolegico opozoril, da se (v genetivu) ne 
reče "pre`dloga zákona", ampak "predlóga zakóna", da je torej pravilen 
naglas na drugem zlogu. Seveda ima poslanec pravopisno prav. A s kakšno 
pravico sme popravljat govor nekoga drugega? Ne gre samo za to, da s tem 
trati čas in pozornost za nekaj, kar ni predmet razprave. Ne gre tudi za 
to, da se pravopis tako kot v primeru pridevnika "okolijski" najbrž moti 
še kje. Gre predvsem za po mojem nedopustno pravico, ki si jo Slovenci 
tako pogosto jemljejo za popravljanje govora drugih. Če odštejemo 
radijske in televizijske bralce in še koga, ki govorijo zborno po 
službeni dolžnosti, je upoštevanje zborne izreke stvar osebne izbire. 
Gospa se je poslancu, ki jo je opozoril na njeno nepravilno 
naglaševanje, zahvalila in obljubila, da se bo v prihodnje potrudila. 
Mogoče si torej tudi sama želi govorit zborno in je vesela, da jo kdo 
opozori na napake. A tudi če je temu tako, naj se te stvari zmenita 
privatno, javno pa ima gospa pravico naglaševat tudi narobe. Ponavadi pa 
nam ni do tega, da nam drugi popravljajo izgovarjavo, saj govorimo 
predvsem zato, ker hočemo nekaj povedat, in v ta namen uporabimo jezik, 
ki je kar najbolj naš in hkrati razumljiv tistim, ki jim govorimo. Naša 
osebna govorica je stvar naše integritete, ki bi jo moral sogovornik 
spoštovat. Mnoge moti sodobna ljubljanščina, ki je je res veliko v naših 
medijih. A naj se proti njej borijo s svojim govorom, ne pa z 
vsiljevanjem zborne izreke tja, kjer je popolnoma nefunkcionalna. Kdor 
misli, da mu zborna izreka kakorkoli koristi, ima do nje vso pravico 
vedno in povsod. A enako pravico ima tudi tisti, ki se bolje počuti, 
kadar se izraža s svojim osebnim jezikom oziroma s katerim od tistih 
kompromisnih jezikov, ki jih ustvarjamo, da se razumemo. Tako kot v 
parlamentu skoraj vsi moški nosijo kravate, se skoraj vsi poslanke in 
poslanci trudijo govorit "pravilno". A je to še zmeraj samo njihova 
osebna izbira in se mi je zato zdela poslančevo popravljanje 
kolegičinega jezika popolnoma neprimerno. Tako kot slovenski film in 
gledališče, po mojem prepričanju tudi slovenski parlament ne bi smel bit 
polje boja za tako imenivano pravilno slovenščino.

Andrej Rozman Roza

===

http://www.uni-aas.si/sites/uni-aas.si/files/program_simpozija_slovenski.pdf -- 
program simpozija o Tagoreju, ki bo potekal v petek 19. marca na FF v Ljubljani.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit