[SlovLit] Ledinska imena -- Španska kultura -- Oblaki besed

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Mar 12 14:53:29 CET 2010


From: "Institut" <institut.urban.jarnik na ethno.at>
Sent: Friday, March 12, 2010 12:47 PM
Subject: Fw: Ledinska imena – Kulturna dediščina
 
„Veselimo se uvrstitve slovenskih ledinskih in hišnih imen v listo nesnovne dediščine v 
Avstriji. Sprejem v Unescov seznam je izraz spoštovanja in truda za ohranitev te kulturne 
dediščine, ki ustvarja identiteto dvojezične regije južne Koroške.“

To je bila prva reakcija na razglasitev s strani podpisnikov prošnje iz Kotmare in Žitare 
vasi ter Sel. Kot zastopniki raznih iniciativ so prošnjo podpisali: Vinko Wieser in Jozi 
Pack iz Kotmare vasi, Milka Olip iz Sel und dr. Karl Hren iz Žitare vasi. Podlaga za 
prijavo so bile obsežna dokumentacija hišnih in ledinskih imen ter objava karte v občini 
Kotmara vas, objava karte za trženje kmečkih izdelkov z zapisanimi hišnimi in ledinskimi 
imeni iz Sel in druge rokopisne dokumentacije te kulturne dediščine. Prošnjo so podprla 
tudi društva v Bilčovsu, Šmarjeti v Rožu in Št. Jakobu v Rožu, ki dokumentirajo bogato 
imenoslovno dediščino v svojih krajih; projekt strokovno spremlja Inštitut Urban Jarnik 
(mag. Martina Piko-Rustia). Informacije najdete tudi na spletni strani: http://www.gorjanci.at 
in http://www.kosuta.at/projekt. 

Nacionalna agencija za nesnovno dediščino v Avstriji ob imenovanju slovenskih ledinskih 
in hišnih imen v svoji izjavi ugotavlja: „Prošnja za vpis elementa odgovarja razumevanju 
nesnovne dediščine, kot je to obrazloženo v Unescovem sporazumu o ohranjanju 
nesnovne dediščine, in predstavlja bistven prispevek k ohranjanju kulturne raznolikosti 
in trajnostnega razvoja.“

Pomembno za delo slovenskih kulturnih iniciativ je – kot poudarja Vinko Wieser (predsednik 
društva Gorjanci) –, da Unescov sporazum predvideva „prepoznavnost raznolikih kulturnih 
tradicij v Avstriji na državni in na mednarodni ravni“ kakor tudi določitev novih akcentov na 
področju izobraževanja z ozirom na kulturno dediščino in trajnostni razvoj. Poleg tega je 
predvidena obsežna dokumentacija v obliki domače strani s poudarkom na izrednem 
pomemu živete kulturne raznolikosti! (glej tudi: http://www.unesco.at/kultur/immat_kulturerbe.htm). 
„Na žalost so slovenska ledinska in krajevna imena ter hišna imena na južnem Koroškem s 
strani uradnih mest večkrat zapostavljali in pačili. Mnogo imen je šlo v izgubo, zato upamo, 
da bo Unescovo priznanje pripomoglo do preobrata v mišljenju,“ pravi soiniciator dr. Karl Hren.        

Slovenska ledinska in hišna imena so danes še živa dediščina, v vsakdanu jih uporablja v 
glavnem le še starejša generacija na podeželju. Unescova listina je priznanje vsem, ki ta 
imena ohranjajo in dokumentirajo kot jezikovne priče, v katerih se zrcali zgodovina tega 
prostora: imena so namreč odraz materialne zgodovine ter geografske, krajinske, biološke, 
geološke in socialne stvarnosti. Slovenska ledinska in hišna imena so sestavni del kulturne 
dediščine koroških Slovencev in tudi nemško govorečih Korošcev in Korošic v tej regiji. 
Nadaljnje informacije: Vinko Wieser (vinkowieser na aon.at).
 
===

From: "Stanič, Daša" <Dasa.Stanic na ff.uni-lj.si>
Sent: Friday, March 12, 2010 1:52 PM

Oddelek za romanske jezike in književnosti (Hispanistika) vas prisrčno vabi na dogodke 
Tedna španske in hispanoameriške kulture (od 15. 3.  do 21. 3. 2010). ¡Bienvenidos!
Program: http://www.raices.si/programa/ 
 
Branka Kalenić Ramšak

===

http://www.wordle.net/create -- ustvari oblak besed na podlagi vnesenega besedila.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit