[SlovLit] Lirikonfestovi književni razpisi 2010

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Mar 3 17:03:39 CET 2010


From: "UVKF Ivo Stropnik" <ivo.stropnik na velenje.si>
To: "Slovlit" <slovlit na ijs.si>
Sent: Wednesday, March 03, 2010 5:32 AM
Subject: 4 Lirikonfestovi knjizevni razpisi 2010 - medijem v objavo / SLO knjizevnikom v vednost

1. Zbiranje predlogov za mednarodno Pretnarjevo nagrado 2010 - slovensko kulturno zahvalo ambasadorjem slovenske književnosti in jezika po svetu (MPN ASKJ/2010)

2. Razpis za književno nagrado čaša nesmrtnosti/velenjica 2010 za vrhunski desetletni pesniški ali mladinski poetičnodramski opus slovenskega književnika/književnice, ki pomembno zaznamuje slovensko književnost XXI. st. (ČN/V/2010)

3. Razpis za bienalno festivalno priznanje herbersteinski/lirikonfestov zlat 2010 za najtehtnejši tematski književni esej 9. Herbersteinskega srečanja književnikov (HLFZ/2010)

4. Razpis za festivalno-revijalno priznanje herbersteinski/lirikonov zlat 2010 za revijalne prevode sodobne poezije v slovenščino ali iz slovenščine v druge jezike (Rp. Lirkon21) (HLZ/2010)

=========================================================================================

(1) Zbiranje predlogov za mednarodno Pretnarjevo nagrado 2010 - slovensko kulturno 
zahvalo ambasadorjem slovenske književnosti in jezika po svetu (MPN ASKJ/2010)
 
Lirikonfest Velenje vabi k predlaganju kandidatov za mednarodno Pretnarjevo nagrado 
2010 ambasadorjem slovenske književnosti in jezika po svetu za trajnejše, večletne ali 
enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem književniškem povezovanju oz. 
uveljavljanju slovenske literature in jezika.
 
Mednarodna Pretnarjeva nagrada je osrednja slovenska kulturna zahvala za trajnejše, 
večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem književniškem povezovanju 
oz. uveljavljanju slovenske literature in jezika tistim zaslužnim posameznikom (izjemoma 
dvema ali skupini), enakovredno tujim in slovenskim državljanom, ki si po svetu v duhu 
dr. Toneta Pretnarja (1945-1992) svetovljansko prizadevajo za seznanjanje s slovensko 
literaturo, slovenskim jezikom in slovenskimi književniki. Je mednarodno priznanje tistim 
kulturnim posrednikom, ki izven RS, med drugimi narodi po svetu, širijo živo zavedanje 
in védenje o slovenski literaturi in jeziku, oziroma z njima vzpostavljajo trajnejši mednarodni 
kulturni dialog, zanimanje in povezovanje (mdr. s spoznavanjem in prevajanjem temeljne in 
sodobne slovenske umetniške literature, spodbujanjem in organiziranjem učenja slovenščine 
ter prevajanja slovenske književnosti, uveljavljanjem sodobnih slovenskih književnikov med 
drugimi narodi ipd.). 
 
Nagrada ni namenjena mednarodno najbolj uveljavljenim slovenskim književnikom oz. 
avtorjem z največjim prevedenim knjižnim opusom; ni priznanje za dosežke v založništvu, 
knjigotrštvu, leksikografiji ali za razvijanje slovenske bralne kulture ipd.; prav tako ne 
pretežno za vrhunske književne prevode posameznih del ali za življenjski prevajalski opus - 
čemur izkazujejo pozornost druge slovenske književne nagrade in priznanja (Pretnarjeva 
nagrada nekatere izmed njih dopolnjuje le izjemoma, a v glavnem je vzajemno osmišljena 
in zaslužnim dobitnikom izkazana kot prva tovrstna kulturna zahvala v Republiki Sloveniji). 
 
Nagrado in ambasadorski naslov so doslej prejeli: 2004 - Ludwig Hartinger (Avstrija), 2005 - 
František Benhart (Češka), 2006 - Gančo Savov (Bolgarija), 2007 - Božena in Emil Tokarz 
(Poljska), 2008 - Kari Klemelä (Finska), 2009 - Matjaž Kmecl (SLO) in Andrej Rozman (SLO). 
 
Kandidate za nagrado, ki bo v letu 2010 v Velenju podeljena sedmič, lahko predlagajo 
slovenska in tuja književniška, slavistična in književnoprevajalska združenja, kulturne, 
znanstvene, izobraževalne idr. ustanove oz. organizacije, državljani RS ter tuji književniki osebno. 
 
Izborna merila vrednotijo vsa področja in zvrsti književnega oz. književniškega delovanja in 
ustvarjanja, s katerim je izkazano pomembno mednarodno povezovanje in uveljavljanje 
slovenske literature in jezika. Predlagani kandidati so lahko osebe katerega koli državljanstva 
na svetu (tudi osebe brez državljanstva). Sosvet za nagrado bo po pravilniku obravnaval 
enakovredno z novimi predlogi (2010) vse kandidate, ki so bili pisno predlagani v zadnjih 
dveh letih (2008-2009).    
      
Zbiranje predlogov je odprto do 31. marca 2010. Predloge z utemeljitvami, ki naj zajemajo 
glavne biobibliografske podatke in kratko vrednotenjsko predstavitev kandidatovega 
pomembnega oz. zaslužnega kulturnoambasadorskega dela pri mednarodnem uveljavljanju 
slovenske literature in jezika v daljšem obdobju (s poudarkom na zadnjih petih letih ali 
enkratnem izjemnem delu v zadnjih dveh letih), pošljite v standardnem wordovem 
računalniškem zapisu po e-pošti na: lirikonfest na gmail.com, oziroma z navadno pošto 
na naslov: Književna asociacija Velenika, Cesta talcev 18a, 3320 Velenje (SLO) - za 
MPN ASKJ/2010. Pripišite poštni in e-naslov ter telefonsko številko kandidata in predlagatelja. 
      
Slavnostna 7. podelitev nagrade bo v drugi polovici maja 2010 na Lirikonfestu v Velenju 
ter s sprejemom nagrajenca v Ljubljani in Tržiču.
 
Nagrada v vrednosti 5.000 eur bo izkazana z listino, umetniško skulpturo ambasadorskega 
naslova, denarno in s povabilom nagrajenca k ustvarjalnemu bivanju v Lirikonovi mednarodni 
književniški rezidenci. 
 
Organizatorja nagrade in slavnostne podelitve pod večletnim glavnim pokroviteljstvom 
Ministrstva za kulturo oz. Javne agencije za knjigo RS ter Mestne občine Velenje sta Velenjska 
knjižna fundacija in Književna asociacija Velenika. Častni pokrovitelj nagrade v letu 2010, ko 
je Ljubljana svetovna prestolnica knjige, je g. Zoran Jankovič, župan MO Ljubljana. 
 
* V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške.
 
=====================================

(2) Razpis za književno nagrado čaša nesmrtnosti/velenjica 2010 za vrhunski desetletni 
pesniški ali mladinski poetičnodramski opus slovenskega književnika/književnice, ki 
pomembno zaznamuje slovensko književnost XXI. st. (ČN/V/2010)
 
Spoštovani slovenski pesniki in mladinski dramatiki, ki ustvarjate vrhunce sodobne pesniške 
in mladinske poetičnodramske umetnosti v slovenskem jeziku, prisrčno vabljeni k objavi novih, 
še neobjavljenih avtorskih stvaritev v Rp. Lirikon21 - Lirikonovi revijalni panorami sodobne 
slovenske poezije in mladinske poetične dramatike, ki jo izdaja Velenjska knjižna fundacija in 
bo osrednje pospremila Akademijo Poetična Slovenija 2010, na kateri bomo enemu izmed 
izbranih ustvarjalcev podelili književno nagrado čaša nesmrtnosti/velenjica 2010. Publikacijo 
bodo promocijsko prejeli udeleženci in pokrovitelji Lirikonfesta 2010, slovenske 
splošnoizobraževalne knjižnice idr.
 
Lirikonfest Velenje, Akademija Poetična Slovenija in mednarodna revija za poezijo Lirikon21 
razpisujejo književno nagrado čaša nesmrtnosti/velenjica 2010 za vrhunski desetletni pesniški 
ali mladinski poetičnodramski opus slovenskega književnika/književnice, ki pomembno 
zaznamuje slovensko književnost XXI. st. 
 
Nagrado so doslej prejeli: Andrej Medved (2006), Milan Vincetič (2007), Milan Dekleva (2008) 
in Vinko Möderndorfer (2009).
 
Strokovno-umetniški sosvet za podelitev nagrade bo ovrednotil desetletne vrhunske književne 
opuse slovenskih književnikov, ki so med 2000-2009 prepoznavno in pomembno zaznamovali 
sodobno slovensko poezijo in mladinsko dramatiko z najmanj tremi izvirnimi pesniškimi zbirkami 
za odrasle ali otroke/mladino, oziroma z najmanj tremi izvirnimi poetičnodramskimi deli za 
otroke/mladino, prvič knjižno ali revijalno objavljenimi oz. uprizorjenimi/izvedenimi v zadnjih desetih letih.
 
Kandidati za nagrado morajo v Lirikonovi revijalni panorami sodobne slovenske poezije in 
mladinske poetične dramatike 2010 (LRP/2010) formalno predstaviti svoje novejše, še 
neobjavljeno pesniško ali mladinsko poetičnodramsko ustvarjanje. Sodelujejo lahko z izvirnimi 
besedili na enem izmed naslednjih področij:
a)   poezija za odrasle (sto verzov v ciklu, pesnitvi ali največ desetih pesmih); 
b)   poezija za otroke in mladino (sto verzov v ciklu, pesnitvi ali največ desetih pesmih); 
c)   poetična dramatika za najstniško mladino (v obsegu 30.000 do 40.000 znakov s presledki); 
č)   poetična dramatika za otroke med 3 in 7 letom starosti (v obsegu 25.000 do 35.000 znakov s presledki).
 
Avtorska besedila, poslana za morebitni izbor/predstavitev v LRP/2010, do konca junija letos 
ne smejo biti objavljena ne knjižno ne revijalno ne kako drugače, prav tako ne gledališko 
uprizorjena ali predvajana radijsko, TV ipd. Avtorji moralno in pravno odgovarjajo za izvirnost 
in prvo objavo besedil. 
 
Kandidati za nagrado morajo na e-naslov lirikonfest na gmail.com do 31. marca 2010 priglasiti 
bibliografijo najmanj treh svojih del (z letnicami prvih knjižnih/revijalnih objav oz. uprizoritev/izvedb) 
ter poslati besedila za LRP/2010 (v standardnem wordovem računalniškem zapisu, avtorsko 
izkazana brez šifre, torej z imenom in priimkom, ter priloženimi podatki: emšo, poštni in e-naslov, telefon).
 
Uredništvo Rp. Lirikon21 bo za objavo v LRP/2010 izbralo (v štirih razpisnih kategorijah) 
umetniško najtehtnejša besedila. Izbrani avtorji bodo povabljeni na Lirikonfest 2010 oz. k 
predstavitvi/branju na eni izmed Lirikonovih degustacij v letu 2010. Izmed revijalno objavljenih 
avtorjev, ki ustrezajo kriterijem razpisa, bo strokovno-umetniški sosvet izbral dobitnika nagrade 
(brez predhodnih nominacij). 
 
Slavnostna 5. podelitev nagrade bo v drugi polovici maja 2010 na Akademiji Poetična Slovenija 
v Velenju.
 
Nagrada v vrednosti 5.000 eur bo izkazana z listino, umetniško skulpturo, denarno in s povabilom 
nagrajenca k ustvarjalnemu bivanju v Lirikonovi mednarodni književniški rezidenci. 
 
Organizatorja nagrade in slavnostne podelitve pod večletnim glavnim pokroviteljstvom Ministrstva 
za kulturo oz. Javne agencije za knjigo RS ter Mestne občine Velenje sta Velenjska knjižna fundacija 
in Književna asociacija Velenika. Častni pokrovitelj nagrade v letu 2010 je g. Srečko Meh, župan MO Velenje. 
 
=========================================================================================

(3) Razpis za bienalno festivalno priznanje herbersteinski/lirikonfestov zlat 2010 
za najtehtnejši tematski književni esej 9. Herbersteinskega srečanja književnikov 
(HLFZ/2010)
 
Lirikonfest Velenje razpisuje bienalno festivalno priznanje herbersteinski/ lirikonfestov zlat 2010 
za najtehtnejši književni esej 9. Herbersteinskega srečanja književnikov na temo 
 
REZERVAT ZA POEZIJO! RAZPUSTITEV ALI RAZGLASITEV?
 
Esej mora biti tematsko vezan na aktualno dogajanje (spremljanje, izkušnje, videnje, premišljevanje) 
v sodobni evropski literaturi (na avtorje, literarne ali metaliterarne pojave). Obseg eseja naj bo najmanj 
pol avtorske pole (15.000 znakov s presledki) in največ eno avtorsko polo (30.000 znakov). Esej naj 
ne bo strokovna študija/razprava z znanstvenim aparatom, ampak splošnoliteraren. Na razpisu je 
mogoče sodelovati samo z enim esejem. Sodelujejo lahko slovenski in tuji književniki/esejisti.

Esej, napisan v slovenskem jeziku ali preveden v slovenščino, ki do konca junija 2010 ne sme biti 
objavljen ne knjižno ne revijalno ne kako drugače, pošljite do 6. aprila 2010 na e-naslov 
lirikonfest na gmail.com (v standardnem wordovem računalniškem zapisu, avtorsko izkazano brez 
šifre, torej z imenom in priimkom ter s priloženimi osebnimi podatki: emšo, poštni in e-naslov, telefon). 
 
Žirija bo izbrala najtehtnejši esej in avtorja povabila k predstavitvi eseja na 9. Herbersteinskem 
srečanju književnikov z mednarodno udeležbo v Velenju (2010). Izbrani esej bo objavljen v 
predpoletni izdaji Rp. Lirikon21. Avtor moralno in pravno odgovarja za izvirnost in prvo objavo eseja. 
 
Priznanje sta doslej prejela slovenska esejista Mitja Čander (2008) in Meta Kušar (2008).
 
Festivalno esejistično priznanje HLFZ/2010, izkazano s plaketo ali listino ter denarno nagrado 
ali nagradno likovno stvaritvijo, bo podeljeno na Lirikonfestu 2010.
 
Sodelovanje v žiriji, uredništvu Rp. Lirikon21 in pri organizaciji Lirikonfesta izključuje možnost 
sodelovanja na razpisu. Organizator priznanja je Ustanova Velenjska knjižna fundacija.
 
=========================================================================================

(4) Razpis za festivalno-revijalno priznanje herbersteinski/lirikonov zlat 2010 za revijalne 
prevode sodobne poezije v slovenščino ali iz slovenščine v druge jezike (Rp. Lirkon21) (HLZ/2010)
 
Lirikonfest Velenje in mednarodna revija za poezijo Lirikon21 razpisujeta festivalno-revijalno 
priznanje herbersteinski/lirikonov zlat 2010 za revijalne prevode sodobne poezije v slovenščino 
ali iz slovenščine v druge jezike, tj. z letnimi objavami v Rp. Lirikon21. 
 
Za revijalni izbor ni prednosten noben jezik in enakovredno bodo upoštevani prevodi poezije za 
odrasle in otroke/mladino, medtem ko bodo za predstavitev na Lirikonfestu 2010 prednostno 
izbrani prevodi sodobne slovenske poezije za odrasle v druge jezike.
 
Prevajalci naj prevodom poezije v slovenščino dodajo krajšo (30-60-vrstično) predstavitev 
prevedenega avtorja (z glavnimi biobibliografskimi podatki, predvsem pa opredelitvijo/ 
značilnostmi in posebnostmi njegove poezije v nacionalni literaturi, v kateri ustvarja, in širše). 
 
Prevajalci lahko sodelujejo s prevodi pesmi (v obsegu sto verzov v ciklu, pesnitvi ali največ 
desetih pesmih) enega izbranega avtorja, ki ustvarja v XXI. st., prednostno iz srednje ali mlajše 
generacije ter prepoznavnega v nacionalni literaturi, v kateri ustvarja.
 
Prvi prevedeni pesmi oz. prvim 15-20 verzom v primeru daljše pesmi/pesnitve mora biti dodan 
izvirnik v računalniškem zapisu/prepisu, ostalim prevedenim pesmim pa priloženi čitljivo skenirani 
izvirniki. Pod vsako prevedeno pesmijo naj bodo v oklepaju navedeni naslovi v izvirniku, pri 
pesmih brez naslova pa navedba zbirke z letnico izdaje. 
 
Prevode pesmi, ki do konca junija 2010 ne smejo biti objavljeni ne knjižno ne revijalno ne kako 
drugače, izkažite z imenom in priimkom avtorja ter prevajalca, torej brez šifre, in jih do 6. aprila 
2010 pošljite v standardnem wordovem računalniškem zapisu na e-naslov lirikonfest na gmail.com. 
Pripišite osebne podatke prevajalca: emšo, poštni in e-naslov ter telefon. Prevajalce prosimo, da 
po možnosti navedejo e-naslov/kontakt prevedenega avtorja, ki ga bo organizator v primeru 
izbranih prevodov povabil na gostovanje skupaj s prevajalcem.
 
Žirija bo za objavo v predpoletni izdaji mednarodne Rp. Lirikon21 (Revijalna panorama novih 
prevodov poezije XXI. st.) izbrala prevedene pesmi največ 7-ih prevajalcev/avtorjev. Izbrani 
prevajalci bodo povabljeni na Lirikonfest 2010 oz. k predstavitvi/branju na eni izmed Lirikonovih 
degustacij prevodne sodobne poezije v letu 2010. Izmed revijalno objavljenih in festivalno 
predstavljenih prevodov bo žirija izbrala dobitnika priznanja. Prevajalci moralno in pravno 
odgovarjajo za svoje prevode in njihovo prvo objavo. 
 
Prevajalsko priznanje HLZ so doslej prejeli: 2006 - Nadja Dobnik (SLO), 2007 - Andrej Medved 
(SLO), 2008 - Mateja Bizjak Petit (Francija), 2009 - Draga Rinkema (Nizozemska) in Urška Zupanec (SLO). 
 
5. festivalno prevajalsko priznanje HLZ, izkazano s plaketo ali listino ter nagradnim ustvarjalnim 
bivanjem v Lirikonovi mednarodni književniški rezidenci, bo podeljeno na Lirikonfestu 2010. 
 
Sodelovanje v žiriji, uredništvu Rp. Lirikon21 in pri organizaciji Lirikonfesta izključuje možnost sodelovanja 
na razpisu. Organizator priznanja je Ustanova Velenjska knjižna fundacija.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit