[SlovLit] Hindi -- Simpozij o Petru Božiču -- Martin Krpan diplomat in vojščak

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Mar 3 16:57:47 CET 2010


From: "Lingvistični krožek" <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Sent: Tuesday, March 02, 2010 10:48 PM
Subject: LK, 08. marec

LK FF vabi na 925. sestanek v ponedeljek, 8. marca, ob 18.00 v predavalnici 32 v pritličju
Filozofske fakultete. Predaval bo prof. dr. Arun Prakash Mishra, Oddelek za azijske in
afriške študije FF. Tema predavanja: 'Origin and Development of Hindi Language' ('Izvor in
razvoj jezika hindi,' predavanje bo v angleščini). Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

From: "Mateja Pezdirc Bartol" <mateja.pezdirc-bartol na guest.arnes.si>
Sent: Wednesday, March 03, 2010 11:08 AM
Subject: FW: simpozij vabilo
From: Tomaz [mailto:tomaz.toporisic na mladinsko-gl.si] 
               
»Prekvasenje« slovenske dramatike in gledališča: Simpozij o dramatiki in gledališču Petra Božiča
 Ljubljana, 10. marec 2010, Center urbane kulture Kino Šiška, ob 10. uri v mali dvorani Komuna.

Slovensko mladinsko gledališče, Slovenski gledališki muzej in AGRFT bodo v sodelovanju s 
Centrom urbane kulture Kino Šiška pripravili enodnevni simpozij o eni najbolj ključnih osebnosti 
slovenske povojne dramatike, gledališča in kulture, Petru Božiču.

Peter Božič je poleg Jožeta Javorška začetnik drame absurda na Slovenskem. Z njegovo 
dramatiko za Oder 57 v šestdesetih letih prejšnjega stoletja (podobno kot seveda s tisto 
njegovih kolegov, predvsem Smoleta, Strniše in Zajca, Tauferja, Rožanca), še očitneje pa 
v naslednjem desetletju (tako kot z dramatiko Jovanovića, Šeliga, Jesiha, Lužana, Rudolfa) 
je tudi slovensko gledališče dobilo priložnost, da sicer z veliko zamudo uveljavi revolucijo 
form, ki so jih že zdavnaj osvojili slikarstvo, kiparstvo ali glasba. Delil je usodo mladih povojnih 
intelektualcev, ki so v petdesetih in šestdesetih letih prenovili slovensko dramatiko in 
predstavljali prvi val kulturniške opozicije. Čeprav je bil med vojno z družino interniran 
v Nemčijo in je po njej verjel v obnovo države in boljši jutri, so se mu sanje razblinile l. 
1951, ko je bil obsojen zaradi protidržavnega delovanja. Vrgli so ga z mariborske 
gimnazije, ker je prijateljeval z avtorji gimnazijskega glasila Iskanja, in mu za pet let 
prepovedali nadaljnje šolanje. Čeprav so mu kazen leto kasneje črtali, je ostal politično 
zaznamovan. Bil je član Odra 57 in je zanj napisal tri najodmevnejša dramska besedila 
(Zasilni izhod, Križišče in Vojaka Jošta ni). Družbenokritičen in dejaven je ostal vse do 
svoje prezgodnje smrti. 

Simpozij bo skušal z različnih vidikov osvetliti bogati in intrigantni opus Petra Božiča 
tako po formalni in vsebinski kot po politični plati. Pokazati, kako so hkrati z revolucijo 
form, ki je bila velikokrat politično sporna, nove dramaturgije povojnega slovenskega 
gledališča, ki jih je v veliki meri spodbudil prav Peter Božič, proizvedle zmagoslavje 
nekega drugega, ne manj imperativnega koncepta odrske pisave: na eni strani so 
še povečale primat teksta, a so hkrati zavrnile njegovo kontaminacijo z literaturo in 
literarnim. S svojo antirealistično naravnanostjo pa so, kar se morda zdi paradoks, 
ki pa zato ni nič manj usoden, s kar največjo natančnostjo opisale skorajda neobljudene 
pokrajine realnosti, ki jih ni mogla zajeti niti meščanska niti socialnorealistična 
mimetično-realistična dramska pisava. 

Tako ostaja še danes. Tudi Božičeva najnovejša in na žalost zadnja dramska in (zaradi 
svoje posebne strukturiranosti) tudi že uprizoritvena matrica Šumi namreč ostaja zavezana 
tem temeljnim postulatom tipične antirealistične oziroma realistično-kubistične naravnanosti, 
ki (naj se to sliši še tako utopično) ohranjajo aktualnost tudi v postdemokratičnem 
globalističnem slovenskem sedanjiku. Izsledki simpozija bodo skupaj z bogatim 
dokumentarnim in še neobjavljenim gradivom iz avtorjeve zapuščine izšli kot posebna 
številka Dokumentov Slovenskega gledališkega muzeja.
 
Za pripravljalni odbor, Tomaž Toporišič
 
10.00 Otvoritvene besede
10.15–11.30 akad. prof. dr. Janko Kos, uvodni referat Srečanja s Petrom Božičem 
dr. Denis Poniž (AGRFT Univerze v Ljubljani), Dramatika Petra Božiča v obdobju Pekarne
dr. Gašper Troha (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), Peter Božič in njegova vloga pri afirmaciji drame absurda pri nas
 
11.45–13.30 dr. Tomaž Toporišič (SMG in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem), »Biti raztrgan na kosce«: rapsodično gledališče Petra Božiča
Ivo Svetina (Slovenski gledališki muzej), Peter Božič in Gledališče Pekarna
dr. Krištof Jacek Kozak (Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem), Vrednote znotraj absurda: tragična igra Petra Božiča
Mojca Kreft (Slovenski gledališki muzej), »Še preden se je začel svet«
 
13.15–13.30 Zaključne besede prvega dela simpozija
15.00 Predstavitev knjižne izdaje dveh Božičevih pekarniških iger (Denis Poniž in Ivo Svetina)
15.30–17.30 Pogovor: Peter  Božič in gledališče. Predvideni govorci: Žarko Petan, Mija Janžekovič, Veno Taufer,  Ivo Svetina, Kristijan Muck, Matija Logar, Vinko Möderndorfer, Simon Kardum, Uršula Cetinski. Moderirajo: Tomaž Toporišič in študentke dramaturgije Eva Hribernik, Nika Leskovšek, Kaja Pregrat in Anita Volčanjšek. 
17.35-17.50 Sklepne besede simpozija
18.00–18.55 Projekcija filma Vinka Möderndorferja Človek v šipi, portret pisatelja Petra Božiča, TVS 1999
 
===

From: "Andreja Penko" <andreja na martinkrpan.org>
Sent: Wednesday, March 03, 2010 3:43 PM
Subject: Predstavitev knjige "Martin Krpan - diplomat in vojščak" v Škrabčevi domačiji

Lepo vabljeni na predstavitev knjige Martin Krpan - diplomat in vojščak, ki
bo v petek 12. marca 2010 ob 19:00 uri v skednju Škrabčeve domačije. 
Več o knjigi na http://www.martinkrpan.org/ in http://www.meles-meles.com.

Lep pozdrav, Andreja Penko


Dodatne informacije o seznamu SlovLit