[SlovLit] Ohranjanje digitalnih virov -- Klasična filologija

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Feb 17 17:52:19 CET 2010


From: "Tomaz Erjavec" <tomaz.erjavec na ijs.si>
Sent: Tuesday, February 16, 2010 12:08 PM
Subject: [SDJT-L] Vabilo k oddaji prispevkov za prvo vseslovensko konferenco o trajnem ohranjanju digitalnih virov

Vabilo k oddaji prispevkov za prvo vseslovensko konferenco o trajnem
ohranjanju digitalnih virov

Narodna in univerzitetna knjižnica bo 17. septembra 2010 v Ljubljani
(lokacija še ni določena), v okviru projekta dLibsiPlus, organizirala
enodnevno konferenco na temo trajnega ohranjanja digitalnih virov.
Vabimo vse raziskovalce, strokovnjake in razvijalce na tem področju, da
oddajo svoje prispevke, ki bodo po zaključenem srečanju javno dostopni
na spletu.

Trajno ohranjanje digitalnih virov ali po angleško »digital
preservation« je temeljna skrb vseh organizacij, ki upravljajo z vse
večjim številom digitalnih vsebin. Medtem ko se v knjižnicah soočamo z
vprašajem glede trajnega ohranjanja digitalnih publikacij, skušajo
arhivisti rešiti vprašanje vrednotenja, prevzemanja in dostopnosti do
digitalnega arhivskega gradiva, vključno z njihovo verodostojnostjo v
digitalnem okolju. S temi in podobnimi nalogami se ukvarjajo tudi druge
raziskovalne organizacije in zavodi, ki morajo zajemati in ohraniti za
prihodnost različne digitalne podatke oziroma multimedijske vsebine.

V prvih letih tega tisočletja smo se raziskovalci ukvarjali s
standardizacijo in uvajanjem različnih procesov in postopkov trajnega
ohranjanja. Danes pa že lahko govorimo o obstoječih sistemih, ki so
integrirani v delovanje organizacij ter o različnih raziskavah in
rešitvah, ki dolgoročno rešujejo problem dostopnosti do skladiščenih
digitalnih vsebin. Ne glede na strokovno področje, naj gre za
arhivistiko, knjižničarstvo ali kako drugo stroko, so nekatere rešitve
zanimive za vse. Namen posvetovanja je širši strokovni javnosti
predstaviti tovrstne rešitve in vzpostaviti sodelovanje in izmenjavo
izkušenj med slovenskimi eksperti na tem področju.

Vabimo vas, da dr. Alenki Kavčič-Čolić (alenka.kavcic na nuk.uni-lj.si) 
najpozneje do 31.3.2010 oddate izvlečke (največ 300 besed), ki praktično 
ali teoretično obravnavajo naslednje teme:

-    praktična implementacija strategij trajnega ohranjanja
digitalnih virov (besedila, slike, spletne strani, glasbeni posnetki,
video posnetki, tabele, statistični podatki, podatki anket itd.);
-    rešitve za trajno ohranjanje različnih zvrsti digitalnih objektov;
-    prilagoditev procesov trajnega ohranjanja v obstoječe procese organizacije;
-    informacije (metapodatki) za trajno ohranjanje digitalnih virov; 
-    uporaba enotnih označevalcev virov in drugih trajnih identifikatorjev;
-    problematika življenjske dobe fizičnih nosilcev (pomnilniških medijev) digitalnih virov (optični, magnetni itd.);
-    primeri različnih analiz obstojnosti digitalnega zapisa ali fizičnih nosilcev;
-    primerni formati pri arhiviranju in trajnem hranjenju digitalnih virov;
-    problematika hranjenja grobih podatkov, ki so rezultat različnih raziskav in statistik;
-    različne implementacije digitalnih repozitorijev za trajno ohranjanje;
-    uporaba odprtokodnih rešitev pri razvoju sistemov za trajno ohranjanje.

Prednost pri izbiri bodo imeli prispevki, ki bodo predstavili inovativne
rešitve, in ki lahko prispevajo k boljši praksi na področju trajnega
ohranjanja digitalnih virov v Sloveniji.

O izbiri vas bomo obvestili najpozneje do 30. 4. 2010. Rok za oddajo
celotnega prispevka bo 30. 7. 2010.
===

From: "Rott, Zala" <Zala.Rott na ff.uni-lj.si>
Sent: Wednesday, February 17, 2010 3:04 PM
Subject: Vabilo na odprtje razstave

Ob devetdeseti obletnici ustanovitve Oddelka za klasično filologijo smo na Filozofski 
fakulteti pripravili razstavo objav profesorjev in diplomantov našega oddelka. 
Razstava bo na ogled v avli Filozofske fakultete od 15. 2. 2010 do 5. 3. 2010. 
Ob tem bi vas radi vljudno povabili na svečano otvoritev razstave, na kateri bosta 
navzoče nagovorila akad. prof. dr. Kajetan Gantar in dekan Filozofske fakultete, 
prof. dr. Valentin Bucik. Otvoritev razstave bo v sredo, 17. 2. 2010, ob 17h v avli 
Filozofske fakultete (Aškerčeva 2).

S spoštovanjem, 
doc. dr. Jerneja Kavčič
predstojnica Oddelka za klasično filologijo


Dodatne informacije o seznamu SlovLit