[SlovLit] Zapletenost besedilnega pomena

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Jan 30 10:59:43 CET 2010


From: <sonja.starc na guest.arnes.si>
Sent: Saturday, January 30, 2010 10:33 AM
Subject: vabilo na 22. evropsko konferenco SFJ 
 
22. evropska konferenca in delavnica sistemsko-funkcijskega jezikoslovja
9.-12. julij 2010, Univerza na Primorskem, Koper
 
Tema: ZAPLETENOST BESEDILNEGA POMENA 
 
»Pomembna lastnost besedila je, da čeprav se nam zdi, kakor da je besedilo 
na papirju sestavljeno iz besed in povedi, je v resnici zgrajeno iz pomenov.« (Halliday, 1989)
Hallidayev semantično naravnani model jezikoslovnega opisa je odlično orodje za 
preučevanje pomena na nadpovedni ravni in je dovolj bogat, da omogoča prikaz 
različnih pomenskih razmerij v diskurzu. Toda mnoga zapletena vprašanja 
ustvarjanja pomena pridejo na dan šele, ko teoretične postavke preverjamo na konkretnem gradivu.  
 
Plenarna predavanja:  James Martin (Univerza v Sydneyju), Christopher Taylor (Univerza v Trstu),
Eija Ventola (Univerza v Helsinkih)
 
Vljudno vas vabimo, da se udeležite EKSFJ 2010 s prijavo prispevka, ki se navezuje na 
v naslovu napovedano temo  “Zapletenost besedilnega pomena” in problematiko obravnava z vidika:
 
teorije sistemsko-funkcijskega jezikoslovja 
teorije vrednotenja
koherence in kohezije
žanrskosti in medbesedilnosti
večkodnih besedil, večkodnosti
kritične analize diskurza
jezikovne produkcije in/ali razumevanja
računalniškega jezikoslovja
stavčne, besedilne/diskurzivne analize gradiva. 
 
Dobrodošli so tudi prispevki, ki povezujejo sistemsko-funkcijsko jezikoslovje (SFJ) z 
drugimi jezikoslovnimi teorijami, v katerih ima pomen prav tako pomembno vlogo 
(drugi funkcijski vidiki, psiholingvistika, kognitivna lingvistika itn.) Sprejeti bodo tudi 
prispevki, ki obravnavajo druge temeljne pojme SFJ. Posebej veseli bomo raziskav 
drugih jezikov, ne le angleškega, ki temeljijo na SFJ, in prispevkov, ki predstavljajo 
še nedokončano raziskovalno delo v okviru SFJ.  Predstavitev prispevka traja 20 minut 
in še dodatnih 10 minut za razpravo. Delovni jezik bo angleški, tudi slovenski, če bo 
dovolj slovenskih prispevkov.
 
Prijava z izvlečkom naj vsebuje naslednje podatke:
 
naziv, ime in priimek avtorja, ustanova, na kateri deluje, naslov prispevka, izvleček (250 besed),
področje(a) in teoretični vidik(i), obravnavana(i) v prispevku, označite, ali boste predstavili 
referat ali imeli delavnico. Izvlečke pošljite na e-naslov: esflcw2010 na pef.upr.si
Rok oddaje izvlečka je podaljšan na 15. februar 2010. Prispevki bodo recenzirani, o 
sprejetju prispevka bodo referenti obveščeni do 31. marca 2010. KOTIZACIJA: 180 evr. 
za vplačilo do 15. aprila 2010, po tem datumu 200 evr. Konferenčna spletna stran: http://jt.upr.si/esflcw2010 
 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit