[SlovLit] Vabilo na 22. evropsko konferenco sistemsko-funkcijskega jezikoslovja

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Dec 14 22:42:10 CET 2009


From: "Sonja Starc" <sonja.starc na guest.arnes.si>
To: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Monday, December 14, 2009 9:53 PM
Subject: Vabilo na 22. evropsko konferenco sistemsko-funkcijskega jezikoslovja

Poletna šola sistemsko-funkcijskega jezikoslovja
od 5. do 7.  julija 2010, UP Pedagoška fakulteta v Kopru

Poletna šola je organizirana kot uvod v delo 22. evropske konference in delavnice 
sistemsko-funkcijskega jezikoslovja, ki bo na Univerzi na Primorskem v Kopru od 
9.-12. julij 2010.
 
Vabimo vse, ki se želite seznaniti s temelji sistemsko-funkcijskega raziskovanja 
jezikovnih pojavov, in vse, ki želite svoje poznavanje omenjene teorije še poglobiti, 
da se nam pridružite na poletni šoli, ki jo bodo s svojimi predavanji sooblikovali 
priznani sistemsko-funkcijski jezikoslovci:
 
- James Martin (Univerza v Sydneyu): Pismenost z vidika teorije žanrov: predstavitev sydneyske šole
- Christopher Taylor (Univerza v Trstu): Večkodna besedila: analiza in prevajanje 
- Eija Ventola (Univerza v Helsinkih): Analiza večkodnih besedil, s poudarkom na turističnih 
 
Udeleženci Poletne šole sistemsko-funkcijskega jezikoslovja bodo prejeli potrdila o udeležbi in 3 kreditne toče.
 
Cena poletne šole je 340 evr. ob  zgodnji prijavi (do 15. aprila 2010), ob kasnejši 
prijavi 380 evr.,  za študente 170 evr. ob zgodnji prijavi, ob kasnejši prijavi 200 evr.,   
vanjo pa so vključeni šolnina, gradivo, kava s prigrizkom (dva odmora) in kosilo. 
Prosimo, če si rezervirate prenočišča čim prej sami, v pomoč so vam podatki na 
spletni strani konference. Prepričani smo, da vam bo poletna šola razširila in odprla 
nova obzorja v jezikoslovju. Na svidenje v juliju 2010 na poletni šoli in na konferenci v Kopru.
 
Organizatorji
 
 ===

22. evropska konferenca in delavnica sistemsko-funkcijskega jezikoslovja
9.-12. julij 2010, Univerza na Primorskem, Koper
Tema: ZAPLETENOST BESEDILNEGA POMENA 
 
»Pomembna lastnost besedila je, da čeprav se nam zdi, kakor da je besedilo na 
papirju sestavljeno iz besed in povedi, je v resnici zgrajeno iz pomenov.« (Halliday, 1989)
Hallidayev semantično naravnani model jezikoslovnega opisa je odlično orodje za 
preučevanje pomena na nadpovedni ravni in je dovolj bogat, da omogoča prikaz 
različnih pomenskih razmerij v diskurzu. Toda mnoga zapletena vprašanja ustvarjanja 
pomena pridejo na dan šele, ko teoretične postavke preverjamo na konkretnem gradivu.  
 
Plenarna predavanja:  
James Martin (Univerza v Sydneyju)
Christopher Taylor (Univerza v Trstu)
Eija Ventola (Univerza v Helsinkih)
 
Vljudno vas vabimo, da se udeležite EKSFJ 2010 s prijavo prispevka, ki se navezuje 
na v naslovu napovedano temo  “Zapletenost besedilnega pomena” in problematiko obravnava z vidika:
 
teorije sistemsko-funkcijskega jezikoslovja 
teorije vrednotenja
koherence in kohezije
žanrskosti in medbesedilnosti
večkodnih besedil, večkodnosti
kritične analize diskurza
jezikovne produkcije in/ali razumevanja
računalniškega jezikoslovja
stavčne, besedilne/diskurzivne analize gradiva. 
 
Dobrodošli so tudi prispevki, ki povezujejo sistemsko-funkcijsko jezikoslovje (SFJ) z 
drugimi jezikoslovnimi teorijami, v katerih ima pomen prav tako pomembno vlogo 
(drugi funkcijski vidiki, psiholingvistika, kognitivna lingvistika itn.)
 
Sprejeti bodo tudi prispevki, ki obravnavajo druge temeljne pojme SFJ. Posebej 
veseli bomo raziskav drugih jezikov, ne le angleškega, ki temeljijo na SFJ, in 
prispevkov, ki predstavljajo še nedokončano raziskovalno delo v okviru SFJ.    
Predstavitev prispevka traja 20 minut plus 10 minut za razpravo.
 
Prijava z izvlečkom naj vsebuje naslednje podatke:
naziv, ime in priimek avtorja, ustanova, na kateri deluje
naslov prispevka
izvleček (250 besed)
področje(a) in teoretični vidik(i), obravnavana(i) v prispevku
označite, ali boste predstavili referat ali imeli delavnico
Izvlečke pošljite na e-naslov: esflcw2010 na pef.upr.si
Rok oddaje izvlečka: 1. februar 2010
KOTIZACIJA: 180 evr. za vplačilo do 15. aprila 2010, po tem datumu 200 evr.
Konferenčna spletna stran: http://jt.upr.si/esflcw2010 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit