[SlovLit] Helga Glušič -- Pismenost

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Dec 7 18:00:22 CET 2009


From: <Ignac.Polajnar na gov.si>
Cc: <slovlit na ijs.si>; 
Sent: Friday, December 04, 2009 2:59 PM
Subject: Re: [SlovLit] Helga Glušič 

Vesel sem tega, da je prof. dr. Helga Glušič dobila naziv zaslužni
profesor. Bila je moja mentorica pri diplomski nalogi, kjer sem obdeloval
Vitomila Zupana. Želim ji še veliko iskrivih ugotovitev o novejši slovenski
pripovedni prozi.

Nace Polajnar

===

From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: "slovlit" <slovlit na ijs.si>
Sent: Monday, December 07, 2009 5:09 PM
Subject: Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja


Pedagoška fakulteta Koper Univerze na Primorskem v petek, 11. 12. 2009, prireja mednarodni 
zananstveni seatanek PISMENOST NA VSEH STOPNJAH IZOBRAŽEVANJA / 
LITERACY THROUGH ALL THE EDUCATION, tema sekcije Č je Jezik in književnost.
 
10.00-10.30  Dekanja izr. prof. dr. Mara Cotič, Uvodni nagovor (Atrij)

Sekcija A - Družboslovje - Vodja sekcije: Majda Cencič - učilnica P3, pritličje
10.30-10.50   Dejan Hozjan, Komu služi funkcionalna pismenost
10.55-11.15   Majda Cencič, Besedno in nebesedno sporazumevanje pedagoškega delavca
11.20-11.40   Viljem Ščuka, Pismenost kot izražanje sebe 
11.45-12.05   Sonja Rutar, Kaj cenimo - izkušnje otrok iz socialno marginaliziranih okolij ali izkušnje otrok iz okolij večinskega blagostanja?
12.35-12.55   Sonja Čotar Konrad, Čustvena pismenost- ovrednotenje Golemanovega koncepta čustvene inteligentnost in njegove uporabne vrednosti v izobraževanju
13.00-13.20   Marjanca Pergar Kuščer, Učenje kot interakcija narave in vzgoje 
13.25-13.45   Urban Vehovar,Blaž Simčič, Socio-kulturni dejavniki bralne pismenosti otrok v raziskavi PIRLS - primerjava bralne pismenosti na različnih območjih Republike Slovenije  
13.50-14.10   Irena Hergan, Maja Umek, Kartografsko opismenjevanje se začne v predšolskem obdobju
14.15-14.35   Jurka Lepičnik Vodopivec, Medijska pismenost in medijska kompetentnost vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok
15.20-15.40  Janez Vogrinc, Vesna Podgornik, Milena Valenčič Zuljan, Raziskovalna pismenost pedagoških delavcev
15.45-16.05  Damjana Kogovšek, Martina Ozbič, Nataša Zupan, Funkcionalna pismenost gluhih in naglušnih oseb

Sekcija B - Naravoslovje, umetnost in šport - Vodje sekcije: Nada Razpet/Nataša Dolenc Orbanič, Bogdana Borota - učilnica P4, pritličje [,,,]
16.10-16.30  Beatriz Tomšič Čerkez, Medpredmetno povezovanje kot strategija dvigovanja ravni >estetske pismenosti<
16.35-16.55  Nada Razpet, Ali je tako prav?
17.00-17.20  Tomaž Kranjc, >Moč poučevanja< - kaj znajo >bruci< ob vstopu na univerzo?
17.25-17.45  Barbara Rovšek, Funkcionalna naravoslovna (fizikalna) pismenost študentov pedagoške fizike
17.50-18.10  Tilen Žbona, Novi medij kot ustvarjalni pripomoček
 
Sekcija C - Matematika, IKT - Vodja sekcije: Darjo Felda - učilnica P3, 1. nadstropje [,,,]
13.50-14.10  Darjo Zuljan, Tehnološka pismenost
14.15-14.35  Jožica Bezjak, Izdelovanje voščilnic skozi čas
15.20-15.40  Danijela Horvat, Tradicionalna pismenost in klasična tiskana gradiva v povezavi z novimi mediji in tehnologijami
15.45-16.05  Andreja Starčič Istenič, Baris Can Yilmaz, Razvijanje znanstvene pismenosti ob uporabi IKT: Razprava
16.10-16.30  Jurka Lepičnik Vodopivec, Medijska pismenost in medijska kompetentnost vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok

Sekcija Č - Jezik, književnost - Vodji sekcije: Vida Medved Udovič, Sonja Starc - učilnica P2, 1. nadstropje
10.30-10.50  Meta Grosman, Večrazsežna pismenost - izziv sedanjosti
10.55-11.15  Sonja Starc, Zmožnost dekodiranja večkodnih besedil kot sestavina besedilne pismenosti
11.20-11.40  Majda Kaučič Baša, Po našin in po slovensko: razvijanje pismenosti v slovenskem jeziku v šolah na območju zgodovinske naselitve Slovencev v Videmski pokrajini
11.45-12.05  Nataša Gliha Komac, Pismenost v slovenskem jeziku v Kanalski dolini
12.35-12.55  Marja Bešter Turk, Pojmovanje pismenosti v učnem načrtu za slovenščino (1998) in v njegovi posodobljeni različici (2008)
13.00-13.20  Izidora Černigoj, Bralna pismenost v četrtem razredu OŠ
13.25-13.45  Martina Ozbič, Vzroki neuspešnosti pri nareku pri dvojezičnih učencih z učnimi težavami
13.50-14.10  Petra Vide, Majda Kaučič Baša, Tednik Novi Matajur kot učbenik slovenskega jezika v Videmski pokrajini
14.15-14.35  Maja Mezgec, Razvoj in ohranjanje pisnih kompetenc v manjšinskem jeziku
15.20-15.40  Sandra Kadum Bošnjak, Pismenost študentov Pedagoške fakultete v Pulju v maternem jeziku
15.45-16.05  Tomaž Sajovic, Problematizacija in odpiranje znanstvenega jezika
16.10-16.30  Vida Medved Udovič, Bralna pismenost od vrtca do šole
16.35-16.55  Barbara Baloh, Otrokovo pripovedovanje zgodbe v predšolskem obdobju v večjezičnem in večkulturnem okolju
17.00-17.20  Anja Zorman, Slušna zaznava in osnovna pismenost
17.25-17.45  Simona Bergoč, Pismenost priseljeniških otrok: politika vključevanja?


Dodatne informacije o seznamu SlovLit