[SlovLit] Litija-Čatež -- Il Glossario del dialetto del Torre

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Nov 9 19:20:30 CET 2009


From: <aleksander.bjelcevic na guest.arnes.si>
Sent: Monday, November 09, 2009 11:09 AM
Subject: Litija-Čatež

Dragi kolegi,
za četrtek napovedujejo sonce. Za popotovanje iz Litije do Čateža se 
dobimo ta četrtek ob 6.30 na železniški postaji v Ljubljani. Vlak 
odpelje ob 6.50. Lahko nas prestrežete tudi v Litiji pri Plečnikovem 
spomeniku na desnem bregu Save ob 7.30 in v Šmartnem pri Litiji med 
8.30 in 9.00.
Lep pozdrav
Aleš Bjelčevič

===

From: Institut za slovenski jezik Frana Ramovsa [mailto:isj na zrc-sazu.si] 
Sent: Monday, November 09, 2009 1:51 PM

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 
Vas vljudno vabi na predstavitev knjige Liliane Spinozzi Monai 

Il Glossario del dialetto del Torre di Jan Baudouin de Courtenay 

Jan Budouin de Courtenay je sredi druge polovice 19. stoletja in v 
začetku 20. stoletja zbral za tersko narečje v Italiji obsežno 
gradivo, ki je zdaj predstavljeno v knjigi na 700 straneh (s 
priloženim cedejem). Tersko besedilo - vsega je okoli tisoč rokopisnih 
strani -, in sicer besede, besedne zveze in izsečki iz obsežnejših 
besedil, je po nekajletnem delu jezikoslovke Liliane Spinozzi Monai 
ponatisnjeno, oblike besed so jezikoslovno komentirane, Baudouinove 
poljske, ruske in knjižnoslovenske ustreznice pa so prevedene v 
italijanščino. V natančnem uvodu je vzpostavljeno razmerje do 
prejšnjih Baudouinovih objav, na razpolago pa je tudi celoten aparat, 
ki omogoča rabo gradiva. Še posebej dragoceni so priloženi seznami, in 
sicer terski s prevodi iztočnic v knjižno slovenščino in italijanščino 
ter pri izposojenkah iz furlanščine z dodanimi furlanskimi besedami in 
navedbo vseh mest in oblik v gradivu, pa tudi knjižnoslovensko-terski 
in italijansko-terski seznam ter seznam lastnoimenskega po vrstah imen 
(toponimi, mikrotoponimi, vodna imena, vzdevki ...). Na dveh kartah so 
predstavljeni področja in točke, kjer so bila zbrana narečna besedila. 
Slike Baudouinovih rokopisnih strani so dosegljive na dodanem cedeju. 

Knjigo so izdali Univerzitetni konzorcij Furlanije v Vidmu, Arhiv 
Ruske akademije znanosti - podružnica v Sankt Peterburgu in Inštitut 
za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani, kjer je bilo 
besedilo knjige pregledano in oblikovano. 

Tiskovna konferenca bo v ponedeljek, 16. novembra 2009, ob 11. uri v 
Prešernovi dvorani SAZU, Ljubljana, Novi trg 4, pritličje. 

Prijazno vabljeni! 
prof. dr. Marko Snoj 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit