[SlovLit] nove slike s kongresa in zapisi o kongresu iz Porabja

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Sre Okt 28 20:26:18 CET 2009


V spomin na monoštrski slavistični kongres smo na splet naložili še 
dva albuma fotografij s kongresa. Poslikali smo jih Matjaž Zaplotnik, 
Marijanca Ajša Vižintin in Katja Cingerle:
http://picasaweb.google.si/sloslavko/Kongres2009
http://picasaweb.google.si/sloslavko/SpetKongres

Klikanje med fotografijami v albumih si lahko prihranite s pritiskom 
na gumb "Diaprojekcija" ali "Celoten zaslon" v zgornjem levem kotu 
zaslona, s čimer fotografije povečate čez ves zaslon in poženete 
njihovo izmenjavanje v poljubnem časovnem intervalu. Če si boste 
slike ogledovali prijavljeni v googlov sistem GMail, lahko slike tudi 
pokomentirate.

-----

Tednik Porabje (www.porabje.hu) je v treh oktobrskih številkah (8., 
15. in 22. oktobra) izdatno poročal o slavističnem kongresu v 
Monoštru. Omenjene izdaje časopisa so v elektronski obliki dosegljive 
na spodnjih povezavah:
http://www.porabje.hu/pdf/2009/2009_41.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2009/2009_42.pdf
http://www.porabje.hu/pdf/2009/2009_43.pdf

V 41. številki (8. oktober 2009) je Marijana Sukič podala kratko 
poročilo o kongresu, v naslednji številki (15. oktober) pa je bila 
objavljena še natančna reportaža z naslovom Odkriti porabskoslovenski 
mikrokozmos, kjer je Valerije Perger zapisala: >>Večina referatov, ki 
so zbrani tudi v obsežnem kongresnem zborniku z naslovom Slovenski 
mikrokozmosi: medetnični in medkulturni odnosi, se je ukvarjala s 
porabskim kulturno-jezikovnim prostorom; nova dialektološka, 
sociološka, etnološka, sociolingvistična in literarno-zgodovinska 
dognanja o porabskem mikrokozmosu so dragocen prispevek k presojanju 
spremenjenih pogojev potranzicijske družbeno-politične slovenske in 
madžarske stvarnosti.<<

Največ pozornosti so tudi pri časopisu Porabje namenili okrogli mizi 
o manjšinskih medijih, ki je v okviru kongresa potekala v petek, 2. 
oktobra, v konferenčni dvorani Slovenskega doma v Monoštru, udeležili 
pa so se je tile predstavniki slovenskih manjšinskih medijev: Iole 
Namor, Marij Čuk, Jurij Paljk, Lucia Trusgnach, Hanzi Tomažič, Bojan 
Wakounig, Francek in Dušan Mukič ter Marijana Sukič. Tako je v 42. in 
43. številki (15. in 22. oktober) tednika Porabje Ernest Ružič 
objavil dvodelno poročilo o okrogli mizi z naslovom "Z MEDIJI DO 
IZMENJAVE POZITIVNIH VREDNOT MED MANJŠINAMI: V okviru Slovenskega 
slavističnega kongresa je potekala okrogla miza o manjšinskih 
medijih". Ernest Ružič med drugim zapisal tele misli:

>>
Glede na to, da je mogoče Slovenijo po najdaljši poti z avtomobilom 
prevoziti v treh urah in upoštevati vse prometne predpise in omejitve 
in se tako oglasiti med Slovenci v katerikoli sosednji državi, je 
prav neverjetno, kako velike so razlike med njihovimi mediji. Ne samo 
tedaj, ko gre za različne države, ampak tudi v eni državi in eni 
manjšini, recimo med Slovenci na Koroškem in Slovenci na avstrijskem 
Štajerskem. Za začetek še tale primer: v Trstu izhaja Primorski 
dnevnik, kar pomeni, da imajo Slovenci v Italiji dnevno sveže novice 
v svojem jeziku; Slovenci na avstrijskem Štajerskem nimajo 
nikakršnega medija, ne tiskanega ne elektronskega, medtem ko imajo 
koroški Slovenci vsak dan deset ur radijskega programa, vsak teden 
dvojezično televizijsko oddajo, tednik Novice. /.../ Razpravo o 
manjšinskih medijih so vključili v program 20. Slovenskega 
slavističnega kongresa v Monoštru zato, da bi zvedeli, kakšne so 
razmere na tem področju v Avstriji, Italiji in na Madžarskem, medtem 
ko položaja na Hrvaškem, ki je skoraj enak štajerskemu, niso 
obravnavali. /.../

Del razprave se je dotikal uporabe narečja v manjšinskih medijih, kar 
smo že zajeli v predstavljanju tako pisanih kot elektronskih medijev. 
Zanimivo, da je pri bolj uveljavljenih manjšinah naravno, da so 
mediji v knjižnem jeziku, pri ostalih je narečje pravilo. /.../ Del 
razprave so namenili vprašanju, kako je z izmenjavo informacij med 
manjšinskimi mediji, kar je Marij Čuk iz Trsta ponazoril z osebno 
izkušnjo, da o Porabju ne ve skoraj nič. Poudaril je, da RAI vedno ne 
uspeva z dogovori za izmenjavo oddaj. Tako bi želeli predvajati 
oddajo Dober dan, Koroška (in zdaj Štajerska), vendar se z avstrijsko 
radiotelevizijo niso uspeli dogovoriti. Marij Čuk je še poudaril, da 
gre za interes politike, da je tako, kot je. Zlasti skromen je pretok 
informacij o pozitivnih vrednotah in dogajanju med manjšinami. Na tem 
področju ni uspelo tudi Slovenski manjšinski koordinaciji, ki je 
načrtovala skupno spletno stran in skupne publikacije. /.../ 

Ob podatku, da je v Evropi okoli 50 milijonov pripadnikov različnih 
manjšin, bi kazalo razvijati boljše sodelovanje med njihovimi 
tiskanimi in elektronskimi mediji. Tudi zadnjo temo z okrogle mize 
(Iskanje poti do mladih) smo bolj ali manj opisali pri dosedanjih 
vsebinah z razprave in ob poudarku, da univerzalnega načina pri tem 
ni na voljo.
<<  


-----

Matjaž ZaplotnikDodatne informacije o seznamu SlovLit