[SlovLit] Dan odprtih vrat Oddelka za slovenistiko

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Okt 7 18:42:24 CEST 2009


From: "Boža Krakar Vogel" <boza.krakar na guest.arnes.si>
Sent: Wednesday, October 07, 2009 4:22 PM
Subject: Dan odprtih vrat Oddelka za slovenistiko

Prav lepo Vas vabimo na Dan odprtih vrat Oddelka za slovenistiko
na Filozofski fakulteti UL ob 90-letnici ljubljanske univerze in njene 
slovenistike v ponedeljek, 19. 10. 2009, od 10.00 do 14.00 na 
Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana.

Program
I. del: hodnik, 2. nadstropje FF (10.00--12.30)
- Razstava dokumentarnega gradiva Oddelka za slovenistiko.
- Ponudba slovenističnih publikacij, majic, ogled posnetkov oddelčnih 
dogodkov, pogovori s člani Oddelka in študenti.
- Predstavitev knjižnice Oddelka za slovenistiko in Oddelka za 
slavistiko (10.30).
- Predstavitev Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik (11.30).

II. del: predavalnica št. 2, pritličje (12.30--13.30)
- Okrogla miza Slovenistika na FF UL doslej in poslej --
predstavitev aktualnih vprašanj osrednje nacionalne stroke.
Uvodničarji: avtorji oddelčne predstavitvene publikacije red. prof. 
dr. Boža Krakar Vogel, red. prof. dr. Ada Vidovič Muha, red. prof. dr. Miran 
Hladnik,  izr. prof. dr. Simona Kranjc, viš. bibl. Anka Sollner Perdih, red. 
prof. dr. Martina Orožen, študentka Petra  Jordan).
- Razprava.

Želimo si, da bi se pridružili našemu praznovanju in ob tej 
priložnosti bolje spoznali nas in naše delo.

Predstojnica Oddelka za slovenistiko FF UL
red. prof. dr. Boža Krakar Vogel 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit