[SlovLit] Uradovalna slovenika 17. in 18. stol.

Matija Ogrin matija.ogrin na zrc-sazu.si
Pet Jul 10 10:58:38 CEST 2009


Spoštovani!
Z veseljem sporočam, da vam je v zbirki eZISS poslej na voljo
znanstvenokritčna izdaja:

Boris Golec: Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19.
stoletja

Javno je dostopna na naslovu http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege/ 

Izdaja 36 prisežnih besedil, nastalih do začetka 19. stoletja, zajema
kot prva celotni nabor slovenskih priseg enega tipa ustvarjalcev –
mestnih organov. V geografskem pogledu izvira večina besedil s
Kranjskega, toda zastopani so poleg Ljubljane in Kranja še Kamnik, Novo
mesto, Višnja Gora, Metlika in Ormož.
Prisežna besedila so predstavljena v treh oblikah: s faksimilom
izvirnega dokumenta, z diplomatičnim prepisom in s kritičnim prepisom,
ki je namenjen sodobnemu branju. Vsako poglavje se začenja s
predstavitvijo samih rokopisov (faksimili, prepisi), sledijo obsežni
razdelki z avtorjevo historično analizo in razlago. Golčeva monografija
je prva celovita predstavitev ene od zvrsti ohranjene uradovalne
slovenike. Osvetli nam mesto, ki ga je slovenščina skromno, pa vendarle
vztrajno zavzemala v nekaterih upravnih postopkih vse od konca srednjega
veka. 

Vabljeni k branju. Izdajo si lahko skupaj s faksimili tudi prenesete na
svoj računalnik. 

Matija Ogrin

-- 
Matija Ogrin
e-ZISS <http://nl.ijs.si/e-zrc/>
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva 
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZUDodatne informacije o seznamu SlovLit