[SlovLit] Priljubljenost slovenščine

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Jul 4 09:56:10 CEST 2009


From: <kozmaahacic na netscape.net>
Sent: Saturday, July 04, 2009 8:56 AM
Subject: Re: [SlovLit] Priljubljenost slovenščine
 
Zelo žalostno in pomenljivo je, da je priljubljenost jezikovnega 
pouka ter "analize neumetnostnega besedila" povsem na dnu 
lestvice priljubljenosti. Ne smemo pozabiti, da je kljub temu 
slovenščina po priljubljenosti na isti ravni z drugimi tujimi jeziki, 
kjer je jezikovni pouk povsem v ospredju. Če torej splošen status 
priljubljenosti slovenščini rešuje pouk književnosti, bo treba na 
področju jezikovnega pouka zagotovo narediti premik - in to premik 
v konceptu, saj cilji jezikovnega pouka enostavno niso dobro 
definirani. Na srečo stanje rešujejo mnogi dobri učitelji. V obstoječih 
osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih (bral sem stanje do 
decembra 2008) je mnogo dobrih rešitev, vendar pa v njih najdemo 
po eni strani kup klasifikacijskega balasta, po drugi strani pa 
temeljno znanje ni dovolj strnjeno ter ni dovolj razvidno ločeno 
od manj temeljnega. To se lepo odraža tudi v maturitetnih testih: 
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/slovenscina/ Povsem 
nepojmljivo je tudi, da v učbenikih slovenščine ni didaktično 
ustrezne primerjave z drugimi jeziki, ki se jih (lahko) učijo učenci 
ali dijaki, da jezikoslovna terminologija ni usklajena in da je 
jezikovnopolitično osveščanje skrito v klasifikacije, ki si jih 
zapomnimo in jih nato tudi pozabimo. Pri pouku tujih jezikov pa 
postaja vsaj v srednjih šolah vedno večji problem slabo znanje 
osnov slovenščine (torej: skloni, časi, nakloni itd.) in tu bi moral 
biti interes za pripravo gradiv za dobro medpredmetno povezovanje 
zelo velik. Toliko ob hitrem branju.

Lep pozdrav, Kozma Ahačič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit