[SlovLit] Odgovor na odprto pismo o JAK

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Jul 3 09:41:49 CEST 2009


From: <Katja.Stergar na jakrs.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Friday, July 03, 2009 8:47 AM
Subject: Odgovor na odprto pismo o JAK

Spoštovani, z Javne agencije za knjigo RS vam v nadaljevanju pošiljam odgovor 
na Odprto pismo o JAK. Opozoriti velja, da smo po navadi pošti prejeli nekoliko
drugačno različico pisma, kot je bila tista, ki je prvotno krožila po
spletu, a odgovor velja za obe. Strokovna komisija za mednarodno promocijo
slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike se je odločila, da navedb
ne bo komentirala, po njenem mnenju zadošča, da deluje pa v skladu z
zakonskimi in podzakonskimi akti, ki jo zavezujejo.

Hvala in lepe pozdrave,
Katja Stergar, svetovalka

-----

Rušiti ali graditi?

Pisci Odprtega pisma v zvezi z Javno agencijo za knjigo s sočnim
besednjakom na splošno navajajo zelo številne grehe. Da bi jim dodali
imena, priimke in kakšne številke, kar bi zelo olajšalo pogovor, pa, kot
pravijo, >tu žal nimajo prostora<. Tako pisanje ima vse potrebne lastnosti
obrekovanja. Ko si bodo upali navesti kaj točnih dejstev, jih bom
komentiral.

Dilemo na javnem posvetu, ali naj JAK deluje kot javna ali zasebna
agencija, je izpostavil moj pisateljski kolega Iztok Osojnik. Zdaj jo mirno
pripisuje meni. V zaključni besedi, ko sem se sodelujočim med drugim
zahvalil za pobude, sem mu odgovoril, da tu ni dileme. Prav zato, da bi JAK
pripravila dobre razpise za porabo javnega denarja v prihodnje, so
udeleženci dobili vabilo na omenjeni posvet o mednarodni promociji (23.
junija); pred tem smo se delavci JAK na podobnih posvetih srečali s
predstavniki Društva slovenskih pisateljev, Društva slovenskih književnih
prevajalcev, Gospodarske zbornice, >neprofitnimi založniki<, predstavniki
Odprte zbornice, sodelovali smo na kongresu slovenskih založnikov, se
dogovorili za reševanje pomembnih vprašanj z največjo slovensko založbo,
itd., itd. O številnih zamislih pripravljajo predloge tudi vse naše
strokovne komisije. Na posvetu sem tudi pozval prisotne, naj vse zamere ali
vprašanja v zvezi z delom JAK, ki jih imajo, postavljajo javno, a seveda
konkretno.

Težko bi rekel, da gre Odprto pismo v to smer.

Agencija je pričela delati s prvim januarjem 2009. Jaz sem bil za
direktorja izbran na javnem razpisu ter nastopil službo prvega februarja
2009. Na posvetu sem povedal, da sem pripravljen plačevati za vse grehe JAK
od 1. 1. 2009 naprej, pred tem datumom Agencija še ni delovala. Prav tako,
da ne bo vseh težav uredila čez noč. V času gospodarske krize še posebej
ne. Zaposleni na agenciji (50 % manj ljudi, kot jih predvideva jeseni 2008
sprejeti Akt o sistemizaciji) smo se dela lotili z veliko dobre energije in
v skladu z Zakonom o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije ter
ostalimi podzakonskimi akti, ki nas zavezujejo. Zato me seveda nekoliko
čudi ta siloviti nedokumentirani izbruh slabe  volje s strani podpisanih,
ki vehementno ruši in ne ponuja nič. Moti me, a je v slogu pisanja, da se
ob koncu pisma, ki smo ga danes prejeli po pošti, lastnoročno ni podpisal
nihče.

Zdi pa se mi celo, da piscem niti ne gre za to, da bi kaj razrešili.
Saj je Slovenska tiskovna agencija (in še nekateri mediji) v zvezi s pismom
postavljala vprašanja, že dan preden sem ga kot naslovnik sploh dobil.

Slavko Pregl, direktor
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije


Dodatne informacije o seznamu SlovLit