[SlovLit] Metahumanistika na FHS v Kopru

vladka.tucovic na guest.arnes.si vladka.tucovic na guest.arnes.si
Sob Jun 27 15:36:54 CEST 2009


Spostovani,

ze tradicionalno Fakulteta za humanisticne studije Koper Univerze na 
Primorskem in Znanstveno-raziskovalno sredisce Univerze na 
Primorskem od 29. junija do 10. julija 2009 organizirata mednarodno 
poletno solo META Humanistika - MEditeranska poletna sola Teoretske 
in Aplikativne humanistike, letos z naslovom "Vode v Sredozemlju".

Poletna sola META Humanistika je dvotedenska mednarodna poletna sola 
v angleskem jeziku z interdisciplinarnim pristopom k humanisticnim 
in druzboslovnim temam. V dveh tednih se bodo dodiplomski in 
podiplomski studentje ter drugi zainteresirani udelezili intenzivnih 
predavanj, popoldanskih delavnic, vecernih okroglih miz in na 
ekskurzijah odkrivali lokalno mediteransko kulturo zgornjega Jadrana 
(na meji med Slovenijo, Hrvasko in Italijo) ter se druzili z 
udelezenci z vsega sveta.

Predavatelji poletne sole META humanistika so uveljavljeni 
visokosolski ucitelji s slovenskih in tujih univerz (Univerza na 
Primorskem; Univerza v Celovcu, Avstrija; Univerza v Bologni, 
Univerza v Benetkah in Univerza v Vidmu, Italija; Univerza na Malti; 
Univerza v Pecsu, Madzarska; Univerza v Lodzu in Univerza v Bielsko-
Biali, Poljska; Univerza v Zagrebu, Hrvaska; Univerza v Beogradu, 
Srbija) ter priznani strokovnjaki za specificna vprasanja 
humanistike in druzboslovja, ki bodo svoja znanja in izkuznje delili 
z udelezenci tako v okviru predavanj kot v okviru metodoloskega in 
terenskega dela.


Predmet "Meta-Humanistike« - mednarodne poletne sole UP: Fakultete 
za humanisticne studije Koper, ki bo potekala julija 2009, bo »Voda 
v Sredozemlju«. V njej bomo skozi predavanja, seminarje, studijske 
delavnice in kulturne dogodke skusali  osvetliti pomen vode z 
geografskega, zgodovinskega, politicnega, ekonomskega, 
antropoloskega, jezikoslovno-literarnega in mitoloskega zornega 
kota. Ena od skupin se bo se posebej posvecala mitskim izrocilom o 
vodi in vodnim bitjem ter z njimi povezanimi rituali v kulturah 
Sredozemlja. Zanimala nas bo zakladnica preteklih predstav o svetu, 
prvobitna osmisljanja in clovekov nacin prisvajanja vode. Zelimo, da 
bi izrocilo prednikov pripomoglo k vecji ekoloski osvescenosti.


Voda kot kemijska spojina, voda kot osnovna sestavina zivljenja, 
voda kot vir energije in kot industrijska surovina, voda kot zivo 
bitje, voda v religijskih in mitskih pricevanjih, voda kot ... 
predmet resnega razmisleka o bodocnosti nasega obstoja v tretjem 
tisocletju. Kaj nam na to temo pove naravoslovje, kaj ekologija in 
kako o tem razmisljajo ekonomisti, druzboslovci in humanisti?


Vljudno vas vabimo, da se nam pridruzite pri aktivnostih poletne 
sole, se posebej pa Vas vabimo na slavnostno otvoritev poletne sole 
META humanistika 2009, ki bo v ponedeljek, 29. junija 2009, ob 19. 
uri v avli rektorata Univerze na Primorskem, Titov trg 4, Koper. 
Slavnostni govorniki bodod: doc. dr. Vesna Mikolic, dekanja UP FHS,
doc. dr. Borut Klabjan, vodja poletne sole META humanistika, Timotej 
Pirjevec, predstojnik Urada za druzbene dejavnosti in razvoj 
Mestne obcine Koper.V torek, 7. 7. se poletna sola iz Kopra seli v Ljubljano. Ob 18.00 – 
20.00: Okrogla miza v sodelovanju s Festivalom Ljubljana na 
Ljubljanskem gradu: »V ZNAMENJU VODE: Od morskih nimf do Povodnega 
moza«. Sodelujejo: mag. Tomaž Nabergoj, doc. dr. Bojan Sedmak, dr. 
Edvard Kobal, Anton Komat, Vladka Tucovič, prof. Dusica Kunaver, 
Matjaž Zbontar in Tomo Kriznar.Vljudno vabljeni!

Organizacijski odbor META humanistika 2009


Jasna Zorko

Sluzba za mednarodno sodelovanje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanisticne studije Koper

International Office

University of Primorska, Faculty of Humanities Koper

Titov trg 5, SI-6000 Koper, Slovenia

tel: +386 5 663 77 67

fax: +386 5 663 77 42

e-mail: jasna.zorko na fhs.upr.si <mailto:jasna.zorko na fhs.upr.si> 

www.fhs.upr.si <http://www.fhs.upr.si/> 
Dodatne informacije o seznamu SlovLit