[SlovLit] Slovenske sposojenke v nemških narečjih

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Maj 26 09:24:56 CEST 2009


From: "Urška P. Černe" <gorus na s5.net>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Tuesday, May 26, 2009 9:04 AM
Subject: Slovenske sposojenke v nemških narečjih

Opozarjam na zanimivo predavanje dunajskega slovarnika dr. Huberta Bergmanna, 
ki bo v sredo 10. junija 2009 ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, 
v okviru ciklusa javnih predavanj "Historični seminar" ZRC SAZU. Dr. Bergmann bo 
govoril o tematiki "Slovensko v Slovarju bavarskih narečij v Avstriji (WBÖ)". Predavanje 
bo v slovenščini. 

V arhivu za Slovar bavarskih narečij v Avstriji (Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich,
WBÖ), ki se od leta 1913 pripravlja na Inštitutu za avstrijske narečne slovarje in slovarje lastnih
imen (I DINAMLEX, http://www.oeaw.ac.at/dinamlex) Avstrijske akademije znanosti na Dunaju, ne
najdemo le bavarščine, ampak tudi leksikalno gradivo za druge mejne različke nemščine oz. za
druge jezike. Med najobsežnejšimi fondi te vrste je zbirka slovenskega narečnega besedja, za
katero je največ gradiva prispeval germanist Eberhard Kranzmayer (1897-1975). Njegova najbrž
že pred drugo svetovno vojno začeta zbirka slovenskega besedja vsebuje predvsem germanizme
oz. bavarizme v slovenskih narečjih Koroške in Kanalske doline ter romanizme v rezijanščini.
Kranzmayer pa je popisal tudi izvirno slovensko besedje. To slovensko gradivo je na razpolago
večinoma v obliki kartotečnih listkov, iz koroškega prostora pa imamo tudi slovensko izpolnjene
vprašalnice za različne dialektološke ankete. - Prispevek naj bi predstavil stoletni slovaropisni
projekt, Slovar bavarskih narečij v Avstriji, nakazal pa naj bi tudi njegove raznovrstne povezave s
slovenskim prostorom, in sicer v slovarju oz. v gradivski zbirki (katere znatni del je že digitaliziran)
dokumentirane izposojenke iz slovenščine, tam zbrano obsežno gradivo iz narečij jezikovnih
otokov Sorica in Kočevje ter iz drugih krajev Slovenije z (nekdaj) nemško govorečimi prebivalci, ne
nazadnje pa tudi že omenjeno slovensko narečno gradivo v arhivu za WBÖ, ki večinoma še čaka
na slavistično obdelavo.

Mag. dr. Hubert Bergmann je bil rojen v Lienzu (Vzhodna Tirolska) leta 1972. Po študiju slavistike in 
romanistike na Univerzi vInnsbrucku ter v Moskvi in Forliju v Italiji je leta 2003 zaključil doktorski študij 
na Univerzi v Celovcuz imenoslovno disertacijo o slovanskem substratu ob spodnjem toku reke Isel (na 
Vzhodnem Tirolskem). Od leta 2000 je znanstveni sodelavec na dunajskem inštitutu za avstrijske narečne
slovarje in slovarje lastnih imen, kjer dela predvsem kot slovaropisec pri Slovarju bavarskih narečij
v Avstriji. Sodeluje tudi pri trizvezkovnem Novem velikem nemško-ruskem slovarju (prvi del je že
izšel) in pri projektu Enciklopedija slovenskega jezika in književnosti na avstrijskem Koroškem,
ukvarja pa se tudi s standardizacijo krajevnih imen: v Delovni skupnosti za kartografsko
imenoslovje (AKO) in Stalnem odboru za zemljepisna imena (StAGN) za nemški jezikovni prostor
nadomešča predsednika. V zadnjem času obdeluje slovensko narečno gradivo v arhivu WBÖ.

http://odmev.zrc-sazu.si/hs
http://www.wboe.at/Homepages/Bergmann.aspx


 

 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit