[SlovLit] Peticija za Enlciklopedijo slovenskega jezika in literature na Koroškem -- Re: Angleška priloga Dela -- Murni in črički

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Maj 25 17:36:58 CEST 2009


From: "Klub slovenskih studentk in studentov na Dunaju / Klub slowenischer StudentInnen in Wien" <ksssd na gmx.net>
Sent: Monday, May 25, 2009 2:29 PM
Subject: Peticija Enlciklopedija slovenskega jezika in literature na Koroskem

Izvedeli smo, da je Avstrijska Akademija Znanosti dala odpoved izvajajocima 
sodelavcema FWF-Projekta Enciklopedije slovenskega jezika in literature na 
Koroskem, dr. Erwinu Köstlerju in dr. Mihaelu Reichmayrju. Ker gre za znanstveni 
projekt visokega kulturnozgodovinskega in eminentnega druzbenopoliticnega 
pomena, ki je edinstven tudi v okviru mednarodnega diskurza o narodnih skupnostih 
v Evropi, Klub slovenskih studentk in studentov apelira na odgovorne, naj na vsak 
nacin omogocajo dr. Köstlerju in dr. Reichmayrju, ki sta projekt po izjavi mnogih 
sodelujocih avtorjic in avtorjev skrbno in odlicno koordinirala, da svoje delo lahko 
zakljucita. Kot avtorice in avtorji smo tudi mnenja, da obstaja nevarnost, da brez 
dr. Köstlerja in dr. Reichmayrja projekt ne bo do konca izveden.
 
Zato Vas prosimo, da peticijo Kluba podpisete na spletni strani kluba. Celotni 
tekst (v nemscini) in peticijo najdete pod http://www.ksssd.org/peticija/. Prosimo Vas 
tudi, da peticijo posredujete naprej. Vec informacij o projektu najdete pod 
http://www.fwf.ac.at/de/abstracts/abstract.asp?L=D&PROJ=P19519. 

Aleksander Studen-Kirchner
(aleks.studen na gmx.net)

===

From: "Tatjana Jamnik" <tatjana.jamnik na gmail.com>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Sunday, May 24, 2009 11:03 PM
Subject: Fwd: [SlovLit] Angleška priloga Dela

Kolikor poznam trenutno uredniško politiko Dela (zniževanje honorarjev za
prispevke v Književnih listih - za intervju se zdaj dobi 30 eur, še pred 2
letoma je bilo 100 eur, kar pa je bilo tudi bistveno manj kot nekaj let pred
tem itd.), se mi resno dozdeva, da je glavni razlog enostavno varčevalni
ukrep - na ta način so prihranili veliko vsoto denarja, ki bi ga morali
plačati dobrim prevajalcem iz angleščine ...
Upam, da se bo slovenska javnost uprla, ker to je že naravnost absurdno.
lp
Tatjana Jamnik

===

From: "Vane Fortič" <vane.fortic na lj-kabel.net>
Sent: Friday, May 22, 2009 12:53 PM
Subject: Murni in črički v literaturi

Za TT, sobotno prilogo Slovenskih novic dokončujem članek o murnih. V
sodelovanju z akademikom Gogalo sem že napisal biološki del, rad pa bi
članek nadgradil še z literarnim. Lani sem napisal podoben članek o
škržadih, kjer pa sem pri nebiološkem delu sodeloval z akademikom Matičetom.
[...] Prosim vas, da mi napišete nekaj odstavkov (odvisno koliko se v literaturi
sploh pojavljata) o tem: v katerih deli, citati, zakaj, simbolika. [...] Hvala za sodelovanje,

Vane Dušan Fortič univ. dipl. soc. 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit