[SlovLit] Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 2009 -- Iz Koroških novic -- Re: Znanstvena slovenščina

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Maj 22 16:31:14 CEST 2009


From: "Greenberg, Marc L" <mlg na ku.edu>
Sent: Friday, May 22, 2009 1:08 PM
Subject: Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 7 (2009)

Spoštovani kolegi,
letošnja številka revije Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies je 
pravkar šla v tiskarno. Tiskana in spletna izdaja bosta kmalu na voljo. 
Številka vsebuje tudi slovenistične prispevke, predstavljene na 16. bienalnem 
Simpoziju o balkanistiki in južnoslovanskih študijah v Banffu (Alberta) 1.-4. 
maj 2008. Navodila za naročanje najdete tu: http://www2.ku.edu/~slavic/sj-sls 
Člani združenja SEESA bodo prejeli izvod simpozijske številke SJ/SLS skupaj 
s simpozijsko številko Balkanistice, ko bo le-ta razposlana jeseni.
Vsebina številke je navedena spodaj. Spletna izdaja člankov bo na voljo julija 
letos: http://www2.ku.edu/~slavic/sj-sls/2009/index.shtml

Lepo pozdravljeni,
Marko Snoj (ISJFR, ZRC SAZU, Ljubljana) in 
Marc L. Greenberg (University of Kansas), sourednika
 
Kazalo:

Grant H. Lundberg (Provo), Tom Priestly (Alberta): Pitch Oppositions in Sele: Slovene Tone Loss in Austrian Carinthia  
Marc L. Greenberg (Lawrence): Prekmurje Grammar as a Source of Slavic Comparative Material  
Marko Snoj (Ljubljana): Slovene Place Names with the Suffix ina: Some Difficult Cases and Implications for South Slavic Onomastics  Natlija Ulčnik (Maribor): Vpliv Agustičeve publicistične dejavnosti na razvoj knjižne prekmurščine  
Varja Cvetko Orešnik (Ljubljana), Janez Orešnik (Ljubljana): Slovenski oziralni odvisniki v naravni skladnji  
Andreja Žele: (Ljubljana) Predponsk/o obraziln/e vrednosti pri glagolih  
Elena Savalieva (Szombathely): Glagoli premikanja v frazemih slovenskega knjižnega jezika  
Mojca Stritar (Ljubljana): Slovene as a Foreign Language: The Pilot Learner Corpus Perspective  
Biljana Božinovski (Ljubljana): The Language of the Stock Exchange - A Contrastive Analysis of the Lexis  
Eva Sicherl (Ljubljana): The English Suffix -wise and its Productivity from the Non-Native-Speaker Perspective 

===

From: "Janez Stergar" <janez.stergar na guest.arnes.si>
Sent: Friday, May 22, 2009 1:35 PM
Subject: klubski "Felaherjev večer" in koš drugih prireditev

[...] V torek, 26. 5. 2009 ob 11.00 vabi Historični seminar ZRC SAZU v Ljubljani 
(mala dvorana, Novi trg 4, 2. nadstropje) na predavanje dunajskega jezikoslovca 
dr. Martina Reisigla na temo >Populistična retorika v Avstriji: protolingvistični 
pristop<. Več na http://hs.zrc-sazu.si .

Tržaška knjigarna, Založba Mladika in Založništvo tržaškega tiska prirejajo 
dneve slovenske tržaške knjige. Vse do 6. junija bodo v Galeriji Tržaške 
knjigarne z ugodnimi popusti v prodaji knjige obeh omenjenih založb iz preteklih 
sezon. V sklopu teh knjižnih dnevov bo v torek, 26. maja, ob 18.30 v Tržaški 
knjigarni posebno srečanje. Praznika tržaških avtorjev se bodo udeležili tržaški 
avtorji, prevajalci in uredniki, ki bodo spregovorili o sebi in svojem delu.

Čestitamo tudi akademiku prof.dr. Matjažu Kmeclu za Pretnarjevo nagrado za 
širjenje slovenske literature in jezika po svetu; danes mu jo bodo izročili na 
Velenjskem gradu. Povezanosti profesorja Kmecla s koroškimi (in drugimi 
zamejskimi) Slovenci verjetno ni potrebno posebej predstavljati, zasluženosti 
nagrade pa ne dodatno utemeljevati (gl. http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2009/002938.html -- op. mh).

===

From: "Jan Zoltan" <zoltan.jan na siol.net>
Sent: Friday, May 22, 2009 10:33 AM
Subject: za slovlit - Položaj slovenščine na poročju znanosti

Spoštovanim kolegicam in kolegom, 
ki se borijo za normalen položaj slovenščine na področju znanosti, 
naj v pomoč posredujem tudi dve spletni povezavi: 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200486&stevilka=3841 
(gre za ZAKON O JAVNI RABI SLOVENŠČINE (ZJRS), Uradni list RS, 
št. 86/2004 z dne 05.08.2004), pokukajte pa še na spletno stran 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO3924.html, kjer poleg 
drugih predpisov med drugim najdete tudi Resolucija o nacionalnem 
programu za jezikovno politiko 2007-2011 (ReNPJP0711) Ur. l. RS, št. 43/2007)
ter še nekaj predpisov, ki bodo koristni za tiste z nekoliko krajšim spominom 
in ki imajo težave pri datiranju začetkov borbe za položaj slovenščine v 
samostojni Republiki Sloveniji. Seveda vemo, da ima tudi ta država svojo 
predzgodovino, v kateri se najde tudi ta problematika. Ne glede na to, 
da je zgodovina učiteljica za življenje, naj s temi navedbami ponovno 
opozorim na pravne podlage, s katerimi niso usklajene različne domislice 
v internih pravilnikih.

Lepe pozdrave, Zoltan JAN
 


 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit