[SlovLit] Enciklopedija slovenskega jezika in literature na Koroškem

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Maj 12 11:45:09 CEST 2009


From: <erwin.koestler na chello.at>
Sent: Tuesday, May 12, 2009 11:05 AM
Subject: pojasnilo za v slovlit

Zadnji teden je bilo v SlovLitu objavljeno obvestilo, da nama je Avstrijska akademija znanosti, na 
kateri sva bila zaposlena za izvajanje projekta Enzyklopaedie der slowenischen Sprache und 
Literatur in Kaernten, s 30. junijem 2009 dala odpoved in da nama je bilo redakcijsko delo 
onemogočeno že od 7. aprila dalje (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2009/002952.html). 
Ker očitno mnogi mislijo, da gre za konflikt, ki izvira iz problemov, ki sva jih imela na ravni 
akademije ali celo za >nemško-slovenski< konflikt, je treba podati sledeče pojasnilo:

Problemi, ki so vodili do najine odpovedi, so bili med vodjo projekta in nama. Čeprav je projekt 
dobro tekel in sva se kot izvajajoča sodelavca držala tako vsebinsko jasno skiciranega koncepta 
kot tudi časovnega načrta projekta, je prišlo v drugem projektnem letu do hudih vsebinskih 
sporov in hkrati do rastočega nezaupanja s strani gospe univ. prof. dr. Sturm-Schnabl, ki je 
v zadnjih mesecih vse bolj obremenjevalo delovni proces, odtegovalo energije in se v končni 
fazi nanašalo praktično na vse najine dejavnosti. Interni problemi so se zaostrili do te točke, 
da dejansko ni bilo več možno delovati. Vse najine prošnje po superviziji je gospa Sturm-Schnabl 
kategorično odklanjala. Tudi poskusi mediacije s strani akademije od februarja 2009 naprej 
so na žalost ostali brez učinka. Končno je akademija zadevo avtoritarno in enostransko 
>rešila< s tem, da nama je dala odpoved brez vsakršne obrazložitve.

S tem pa je vzela projektu sodelavca, ki sva ta projekt koncipirala od vsega začetka, ga 
koordinirala in do 7. aprila t. l. v tesnem sodelovanju z avtorji tudi izvajala. Ne samo po najini 
oceni sva edina, ki bi ga na osnovi koncepta, ki se je ob delu še izpopolnjeval, mogla izvesti 
do uspešnega zaključka. Po najinem mnenju je izključeno, da bo ta projekt neokrnjeno tekel 
naprej z novimi sodelavci, ki naj ga prevzamejo v zadnji in najbolj zahtevni fazi, ali celo z gospo 
Sturm-Schnabl samo.

Bojiva pa se predvsem, da rezultat ne bi ustrezal temu, kar sva koncipirala in kar sva z velikim 
osebnim angažmajem ter z zglednim sodelovanjem več kot sto soavtoric in soavtorjev pridelala 
v zadnjih treh letih in kar nama je bilo zdaj iz racionalno nedojemljivih razlogov vzeto iz rok.
 
Erwin Koestler, Michael Reichmayr

[Solidarnost s kolegoma je do zdaj izrazilo že več bralcev Slovlita. -- op. mh]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit