[SlovLit] Razpis za učitelje slovenščine na tujih univerzah

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Apr 7 11:31:24 CEST 2009


From: "Nidorfer-Šiškovič, Mojca" <Mojca.Nidorfer na ff.uni-lj.si>
Sent: Tuesday, April 07, 2009 10:55 AM
Subject: Razpis za učitelje slovenščine na tujih univerzah

V soboto, 4. aprila 2009, je bil v dnevniku Delo objavljen razpis prostih delovnih mest 
učiteljev/učiteljic slovenščine kot drugega ali tujega jezika v študijskem letu 2009/2010

- na Univerzi v Lodžu, Poljska;    
- na Univerzi v Pekingu, Kitajska; 
- na Univerzi v Trstu, Italija; 
- na Univerzi v Zagrebu, Hrvaška. 
 
Pogoji: 
- univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri; 
- s potrdilom dokazano produktivno znanje jezika države gostiteljice oziroma 
enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi na univerzi države gostiteljice;  
- zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika; 
- zaželene delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti; 
- poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici. 
 
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranimi kandidati sklenjena za študijsko leto 2009/10 
za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Pisne prijave z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 8 dni po objavi razpisa na naslov: 
Filozofska fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, Ljubljana. Dodatne informacije 
na tel. št. (01) 241-86-75 (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit