[SlovLit] Slovenski glagol -- Re: Balkanski znaki

miran.hladnik na guest.arnes.si miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Mar 4 11:27:54 CET 2009


Vir:	zoltan.jan na siol.net
Pošiljatelj:	"Jan Zoltan" <zoltan.jan na siol.net>
Datum	Wed, 4 Mar 2009 09:56:32 +0100 

Mag. Rada Lečič je izdala didaktični pripomoček za učenje slovenščine
kot tujega jezika Slovenski glagol – Oblikoslovni priročnik in slovar
slovenskih glagolov tudi v španščini. Priročnik je zastavljen na več
kot dve desetletji dolgi pedagoški praksi – avtorica je namreč kot
lektorica slovenščine poučevala in še vedno poučuje slovenščino
predvsem tujce. V priročniku so na enem mestu zbrani in urejeni
oblikotvorno-oblikoslovni podatki o slovenskem glagolu, in kar je še
pomembnejše – priročnik s svojim konceptom predstavitve omogoča hiter
in sistematičen dostop do najosnovnejših slovničnih podatkov. To je
zdaj že 4. prevod (po angleškem, nemškem in italijanskem). Slovar je
tako kot vsi prejšnji izšel pri založbi ZRC v Ljubljani, ima 268
strani in stane 14 evrov. Prevedla ga je naša kolegica mag. Mojca
Jesenovec. Knjiga se lahko naroči pri Aniti Abram po el. naslovu:
anita na zrc-sazu.si. Lepe pozdrave, Zoltan JAN

===

Sredi februarja sem povpraševal po frekvenci rabe znakov na slovenski
tipkovnici (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2009/002862.html).
Nova beseda (http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html) s svojim 241
milijonov besed obsegajočim besedilnim korpusom nam pri "besednem
iskanju s prikazom začetnice" za neslovenske črke in druge manj
rabljene znake na tipkovnici da naslednje frekvence:

w 49165
y 44861
/ 30122
x 17519
ć 16336
q 7004
_ 2097
@ 1601
đ 1260
\  363
&  242
#  24
|   5
$   3

Za eur, <, >, = in * podatka sicer nisem znal dobiti, vendar že te
številke kažejo, da ć in đ, ki ju hočejo balkansko paranoični
standardizatorji črtati s seznama lahko dosegljivih tipk, ne sodita
med najredkejše znake in bi bilo bolj ekonomično v drugi plan
pomakniti kakšno drugo tipko. Še najbolj pametno pa bi bilo, ko bi
pustili razpored črk na slovenski tipkovnici pri miru. -- miran 
Dodatne informacije o seznamu SlovLit