[SlovLit] Digitalna humanistika

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Jan 29 15:20:33 CET 2009


http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2009-January/000161.html -- 
manifest digitalne humanistike. Ker v digitalno humanistiko sodi tudi Slovlit,
bo mogoče koga zanimalo, kako se ta skupnost sama dojema:
1. digitalna humanistika je skupek raziskovalnih praks, ki jim tisk ni več ekskluzivni ali normativni medij za produciranje in objavljanje spoznanj,
2. spočetka je bila usmerjena v analizo tiska, zdaj vedno bolj tudi v analizo digitalnih medijev,
3. v prvi fazi je izhajala iz kvantitativne analize velikih podatkovnih zbirk, za naprej jo zanimajo tudi kvalitativne in interpretativne metode,
4. interdisciplinarnost ji pomaga spremenit izraz in metode znanstvenega dela,
5. njeno geslo so prosto dostopni viri,
6. utopična je tudi z zahtevami po nefiksiranem, nedokončanem, neumestljivem ... znanju,
7. zavzema se za kreativno spodkopavanje tradicionalne avtorske zakonodaje (copyright),
8. kopijo ceno bolj kot original, v skladu z etimološkim pomenom besede copia 'obilje', 'blagostanje',
9. zahteva skupinsko delo, kolaboracijo in sprejemanje nerutinskih, tveganih odločitev,
10. digitalnemu humanistu je zelo mar za publiko, zato skuša svojo znanost napraviti veselo in zabavno ter prestopa meje svoje akademske inštitucije,
11. cilj ni končni izdelek, ampak proces izdelovanja sam,
12. obvladuje jo wikinomika: množična produkcija, množično avtorstvo, množično uredništvo,
13. ne gre ji za novo občo kulturo niti za množico privatnih diskurzov, ampak za povezovanje individualnih izraznih in kulturnih praks,
14. briše razliko med učiteljem in učencem, 
15. nastopa proti tradicionalni humanistiki, ki jo drobijo (balkanizirajo) nacije, jeziki in metode,
16. predlaga novo organizacijo humanističnih panog:
- oddelki za književnost > oddelek za študije tiska (tekstologija, konstrukcija avtorstva, jezikovne forme, zgodovina knjige in tiska, odnos med tiskom in digitalnimi mediji ...)
- oddelek za analize diskurza
- oddelek za primerjalne medijske študije (avdio-vizualne, taktilne, virtualne (immersive))
- oddelek za digitalno kulturno kartografiranje
- oddelek za kulturno analitiko (ki uvaja kvantitativno analitično metodologijo na velikih zbirkah kulturoloških podatkov)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit