[SlovLit] Ljubljanska bolonjska slovenistika -- O Trubarju, Držiću, bolonji, frazeologiji itd.

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Jan 20 19:21:26 CET 2009


From: "Kovač, Mihael" <Miha.Kovac na ff.uni-lj.si>
Sent: Tuesday, January 20, 2009 6:37 PM
Subject: RE: [SlovLit] Fw: Ljubljanska bolonjska slovenistika

Spoštovani,
naj se kot redni bralec in opazovalec Slovlita pridružim večini tistega, 
kar je napisal dr. Zupan. Univerza, na kateri študira 66 % populacije 
je lahko kvečjemu toliko kvalitetna, kot je bila nekoč kvalitetena srednja 
šola. Pred tem dejstvom predvsem na Filozofski fakulteti vztrajno tiščimo 
glavo v pesek, saj smo dopustili, da so nas spremenil v največjo fakulteto 
ljubljanske univerze, z infrastrukturo (računano relativno, na študenta) ki 
bolj sodi v Gruzijo kot v Evropsko unijo. Rešitev pa po mojem ni (samo) 
v šolninah, ampak tudi v omejevanju vpisa in v spremembi financiranja. 
Sistem, ki fakultete plačuje po številu študentov in diplomantov, naravnost 
sili v množičnost vpisa in v nižanje kriterijev pri diplomah.
 
Kar zadeva šolnine pa samo še tale osebna izkušnja: v zadnjih treh letih 
sem v tujini predaval na štirih univerzah, dveh s šolnino in dveh brez. Študenti 
na tistih s šolnino so bili neprimerno bolj aktivni in angažirani kot na tistih brez šolnine.
 
lep pozdrav,
Miha Kovač

===

http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/jeruzalem.pdf -- zbornik s Četrtega slovensko-hrvaškega 
slavističnega srečanja, ki je bilo junija 2008 v Jeruzalemu v Slovenskih goricah. Iz
tiskarne pride knjiga naslednji teden. Kazalo:

Lahorka Plejić Poje, O petstotoj obljetnici Držićeva rođenja
Irena Orel, Trubarjeva posvetila k južnoslovanskim  protestantskim tiskom
Vanda Babič, Grafične značilnosti abecedarija Tabla za dicu Stipana Konzula Istrana iz leta 1561
Boža Krakar Vogel, Iz problematike poučevanja književnosti reformacije
Jerca Vogel, Bolonjska prenova
Zvonko Kovač, Iskustva jednog recenzenta
Adriana Car-Mihec, Riječka kroatistika u Bolonjskom procesu
Vesna Mikolič, Bolonjska prenova kot priložnost
Lina Pliško, Elvi Piršl, Bolonjski proces na pulskoj kroatistici
Alenka Šivic-Dular, Južnoslovanski govori in poznopraslovanska dialektizacija
Vera Smole, Novo v slovenski in hrvaški narečni frazeologiji
Erika Kržišnik, Željka Fink Arsovski, Novo v slovenski in hrvaški frazeologiji
Aleksandra Derganc, Nekateri problemi pri zapisovanju ruskih lastnih imen v slovenščini
Krešimir Mićanović, Novosti u hrvatskome jezikoslovlju (2006-2008)
Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc, Bližnja srečanja tretje vrste
Aleksander Bjelčevič, V zagovor avtorske intence
Alojzija Zupan Sosič, Slovenska erotična pesem
Mateja Pezdirc Bartol, Raznovrstnost poetik slovenskih dramatičark v zadnjem desetletju
Ivana Latković, Kulturno pamćenje i identitet: Suvremeni slovenski povijesni roman
Marija Stanonik, Odziv hrvaških študentov na predavanja o slovstveni folklori
Miran Hladnik, Gradnikovi jugoslovanski stiki


Dodatne informacije o seznamu SlovLit