[SlovLit] Fw: Ljubljanska bolonjska slovenistika

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Jan 20 16:24:13 CET 2009


From: "Jure Zupan" <jure.zupan na ki.si>
Sent: Tuesday, January 20, 2009 3:25 PM
Subject: RE: [SlovLit] Ljubljanska bolonjska slovenistika

Spoštovani!  
Samo nekaj pripomb za vse, ki se lotevajo problemov bolonjske reforme.

Osnovna izhodišča:

1) V Evropi se šola na visokih šolah in univerzah že skoraj 
50 % populacije 18-25 let (v Sloveniji preko 66 %!!!).
2) Porazdelitvena krivulja sposobnosti mladih ljudi se ne spreminja veliko.
3) Tolikšnega odstotka (cca 60 %) delovnih mest za ljudi z visokošolsko 
izobrazbo v Evropi (verjetno tudi v Sloveniji) preprosto ni. 
4) Zahteve (kompetenca, ekspertize) za delovna mesta, glede na 
naraščanje in razraščanje znanja v vseh vedah in disciplinah se ustrezno 
dvigujejo.

Sklepi

1) Visokošolsko izobraževanje je (v celoti gledano) potrebno podaljšati in 
intenzivirati, narediti bistveno bolj učinkovitega in selektivnega.
2) Visokošolsko izobraževanje je potrebno ločiti na več nivojev in s 
tem ustrezno prilagoditi tudi zaposlovanje in delovna mesta
3) Iz prve bolonjske stopnje na drugo bi se ne smelo prebiti več kot 
polovica diplomirancev, prav tako ne iz druge na tretjo. To pomeni izboljšanje 
kvalitete študija, zaostritev in jasno specifikacijo kriterijev in striktno 
izvajanje selektivnosti pri izpitih.
4) Prva bolonjska stopnja mora dati zaposljive in kompetentne iskalce 
zaposlitve na svojem nivoju. Potencialno so to vsa mesta, za katera se 
danes zahteva srednješolska izobrazba.
5) Državni proračun si ob vseh pridobljenih pravicah na drugih področjih 
(zdravstvo, pokojnine, okolje, standard) stroškov za 16-in-več-letno šolanje 
70 % populacije preprosto ne more več privoščiti, zato je skoraj nujno uvesti 
šolnine.

Še nekaj vporašanj:

1) Kdo se je pripravljen prostovoljno spremeniti?
2) Kdo je pripravljen prostovoljno kaj plačati?
3) Kdo se je pripravljen čemu odpovedati?
4) Kdo je pripravljen poslušati še koga drugega razen sebe?

Še malenkostna primerjava:

V Švici so se vse zvezno financirane univerze v 6 mesecih sporazumele 
za popolno transparentnost programov in prenosljivost predmetov. 

Lep pozdrav Vsem,

Jure Zupan


Dodatne informacije o seznamu SlovLit