[SlovLit] Dvojina -- Lojze Kovačič -- Iskanje v Cobissu

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Jan 6 19:50:24 CET 2009


From: "Lingvistični krožek" <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Sent: Tuesday, January 06, 2009 3:54 PM
Subject: LK, 12. januar

LK FF vabi na 894. sestanek v ponedeljek, 12. januarja, ob 18.00
v predavalnici 32 v pritličju Filozofske fakultete. Predavala bo
dr. Tjaša Jakop, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU.
Tema predavanja: Dosedanje raziskave slovenske dvojine.  
Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===
 
From: "Gašper Troha" <gasper.troha na guest.arnes.si>
Sent: Tuesday, January 06, 2009 1:17 PM
Subject: Fabula: Simpozij o Lojzetu Kovacicu

Vabljeni na mednarodni simpozij o Lojzetu Kovačiču
Četrtek, 15. 1. 2009, Cankarjev dom, dvorana M 3,4

Lojze Kovačič je nedvomno eden največjih prozaistov, ki so pisali v
slovenščini. V svojih mladostnih delih je sledil socialističnemu realizmu, a
se je že v začetku petdesetih let od njega odvrnil ter sprejel pobude
eksistencializma in modernizma. Kot glavna vpliva v njegovi prozi se
omenjata pisatelja James Joyce in Marcel Proust, s katerima se je
spogledoval že v Ljubljanskih razglednicah (1953) in romanu Deček in smrt
(1968) ter jima ostal zvest praktično do konca svojega opusa, npr. v romanu
Basel (1989). Vmes se je pogosto vračal k neorealizmu in ustvaril nekatera
dragocena pričevanja o času po II. svetovni vojni na Slovenskem in širše v
nekdanji Jugoslaviji - npr. v romanih Resničnost in Prišleki. Najbolj
izrazita lastnost njegove literature in esejistike je prav gotovo njena
avtobiografskost, saj je vseskozi opisoval sebe in svojo družino ter se
skušal preko te snovi dokopati do šiurših spoznanj o človeku in svetu.

Kljub nedvomni kvaliteti njegove proze, je ta doživela le redke znanstvene
obravnave, zato bo skušal simpozij o njegovem življenju in delu spodbuditi
domače in tuje raziskovalce, da bi se začeli ukvarjati s fenomenom Lojze
Kovačič. Naš glavni cilj je spodbuditi znanstveno debato in s tem zanimanje
za Kovačičevo literaturo v mednarodnih znanstvenih krogih, s čimer bi mu
lahko končno pripisali mesto med evropskimi ustvarjalci in spodbudili
nadaljnje prevajanje njegovih del.

11.00 Otvoritev: slavnostni nagovor predsednika SAZU Jožeta Trontlja
Janko Kos: Recepcija Lojzeta Kovačiča v ideološkem kontekstu
Matjaž Kmecl: Iz "realizma" socialnih projektov v realizem intimnosti
Alenka Koron: Topografska imaginacija mesta: Ljubljana v Kovačičevih zgodnejših delih
Mihael Glavan: Kovačičevo rokopisno gradivo - ustvarjalna zmeda

14.30 Andreas Leben: Lojze Kovačič - avtobiograf ali avtor (svojega) življenja?
Ivana Latković: Od temnice življenja do svobode pisanja (o avtobiografskem v romanu Resničnost)
Alojzija Zupan Sosič: Opis v romanu Prišleki
Milena Mileva Blažič: Novosti v kratki sodobni pravljici Lojzeta Kovačiča - študij primera Zgodbe iz mesta Rič-Rač

17.00 Zvonko Kovač: Svoje kot tuje v Kovačičevi "obratni hermenevtiki"
Simona Škrabec: Paraliza desne roke
Gašper Troha: Uspeh Prišlekov v prevodih in vprašanje internacionalizacije Kovačičevih del

Četrtek, 15. 1. 2009, 20.00, Jazz club Gajo, Ljubljana
Spominski večer. Odlomke iz del Lojzeta Kovačiča berejo: Andrej Inkret, Drago Jančar, Majda
Kne, Mateja Komel Snoj, Alenka Koron, Barbara Korun, Janko Kos, Mojca
Kumerdej, Jože Snoj, Saša Vuga, Ciril Zlobec, povezuje: Mitja Čander

Za simpozij zbiramo predhodne prijave in sicer do petka, 9. 1. 2008 na
info na zalozba.org. Vabljeni! Študentska založba, http://www.studentskazalozba.si

===

From: "Srečko Bončina" <Srecko.Boncina na nuk.uni-lj.si>
Sent: Tuesday, January 06, 2009 9:45 AM
Subject: Tečaj iskanja COBISS/OPAC v NUK, četrtek, 22. 1. 2009, od 10. do 13

V Narodni in univerzitetni knjižnici pripravljamo brezplačen
tečaj "Uporaba računalniškega kataloga COBISS/OPAC", ki bo v
četrtek, 22. 1. 2009 od 10. do. 13 ure v računalniški učilnici v
kleti naše knjižnice. 

Na tečaju  prikažemo različne načine iskanje, na kaj je potrebno
biti pozoren pri oblikovanju iskalnih zahtev, kaj pomenijo
posamezna iskalna polja, uporabo logičnih operatorjev, vsebino
katalogov, kako naročimo poiskano publikacijo, uporabo košarice
itn. Tečaj je v prvi vrsti namenjen končnim uporabnikom. Prosimo
vas, da posredujete obvestilo kolegom in uporabnikom, ki bi jih
tečaj zanimal. Tečaj bo potekal v računalniški učilnici NUK (klet).
Prijave sprejemamo na referalni-center na nuk.uni-lj.si . Datume 
ostalih tečajev, ki jih pripravljamo v NUKu za končne
uporabnike, si lahko ogledate na http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/tecaji.html


Dodatne informacije o seznamu SlovLit